El ple del Consell Social de la Llengua Catalana es reuneix demà, dimarts 13 de novembre, a les 19 h a lAuditori del Palau de la Generalitat, per aprovar el dictamen sobre lInforme sobre política lingüística de lany 2004, presentat pel Govern de la Generalitat. El secretari de Política Lingüística, Miquel Pueyo, presidirà la reunió.El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan d’assessorament, consulta i participació de la societat en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya. Està presidit pel president de la Generalitat i en són vicepresidents el conseller primer, el secretari de Política Lingüística i el president de lInstitut dEstudis Catalans. Una de les seves principals funcions és avaluar els objectius i els resultats de la política lingüística del Govern de la Generalitat i, en especial, linforme anual que preveu la Llei de política lingüística.Aquest òrgan ha estat remodelat recentment per adaptar-lo a les actuals necessitats socials, cada cop més dinàmiques. Els nous membres són representatius dels escenaris on es mou realment la llengua, àmbits com els de lacolliment lingüístic, la nova ciutadania o la promoció del català en les noves tecnologies. Amb aquesta remodelació shan incorporat al Consell Social entitats i persones a títol individual que poden aportar nous arguments al debat sobre la llengua i que poden contribuir a estimular la implicació de la societat en el foment de lús social del català. Entre els membres del Consell figuren persones com Antoni Bassas, Elisenda Roca, Joan Laporta, Màrius Serra, Isabel-Clara Simó i Emma Vilarasau, entre daltres.Podeu trobar més informació sobre el Consell Social de la Llengua Catalana a: http://www6.gencat.net/llengcat/organi/cslc.htm12 de desembre de 2005

1  

Fitxers adjunts

El Consell Social de la Llengua aprova el dictamen de política lingüística del Govern 2004

El Consell Social de la Llengua aprova el dictamen de política lingüística del Govern 2004
PDF | 129