El pressupost de despesa del Departament de Benestar i Família per al 2006, amb 1.285 milions d’euros, representa un increment del 18,7% i se situa com el tercer en quantia del GovernL’increment de recursos del Departament dobla l’increment mitjà en polítiques socials del Govern de Catalunya

La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, ha presentat el pressupost del Departament per al 2006, que dóna una xifra de 1.285 milions d’euros, el més ambiciós del Departament fins al moment. L’increment és notable, prop d’un 19%. Però a banda del pressupost provinent d’Economia i Finances, el Departament es nodreix amb 171 milions d’euros més, amb les aportacions dels convenis amb l’Estat, les caixes d’estalvis, dels mateixos usuaris i els beneficis de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) que es destinen a finançar projectes socials. A resultes d’aquests imports, el pressupost de despesa del Departament per a l’any 2006 serà de 1.456 milions d’euros.

Cal destacar, així mateix, que l’increment del pressupost del Departament de Benestar i Família des de l’inici de legislatura ha estat del 79%.

És un pressupost en clara sintonia amb l’impuls que el Govern de la Generalitat s’ha compromès a donar a les polítiques socials de Catalunya, dins del compliment d’un escenari de reducció del dèficit, de no increment de la pressió fiscal, amb un nivell alt d’inversions i amb un pacte de finançament insuficient per atendre les necessitats de la gent del país. L’increment del pressupost prova que les actuacions que duu a terme Benestar i Família són pròpies d’un dels departaments prioritaris en l’acció de Govern i, molt especialment, de l’ambició de dotar al país de polítiques socials que permetin avançar en el benestar a Catalunya i la garantia de la qualitat de vida de la ciutadania.

Així mateix, el pressupost per al 2006 consolida el gir en l’acció decidida del Departament de Benestar i Família per impulsar polítiques socials encaminades a dotar de recursos suficients per facilitar l’accés als serveis socials a les classes mitjanes, especialment als col·lectius de la gent gran, les persones amb discapacitats i els infants, per incrementar el suport a les famílies i, a la vegada, dotar-se dels instruments necessaris per treballar eficaçment contra la pobresa i l’exclusió social.

En l’àmbit dels serveis socials, el Departament de Benestar i Família s’ha dotat d’un pressupost per anar incrementant recursos amb l’objectiu de disposar dels instruments necessaris per complir amb els drets i els deures que marcarà l’entrada en vigor de la Llei de serveis socials, la Llei de prestacions assistencials i l’execució dels projectes d’inversió compromesos en la Planificació territorial de serveis socials especialitzats.

Aquest pressupost és una eina per arribar a més persones i eixugar els dèficits en l’atenció a les necessitats no cobertes; consolida el camí, en paraules de la consellera Anna Simó, “per apujar el llistó de l’accés i obrir els programes, els serveis i els ajuts que atorga el Departament al conjunt de la ciutadania”. En aquest sentit, el pressupost per al 2006 de Benestar i Família, ja sigui a través de l’ICASS, de la Secretaria de Família i Infància o de la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques, impacta directament en més d’1.200.000 persones, un 17% de la ciutadania de Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat amb els principals eixos del pessupost, amb taules de dades de resum

Comunicat amb els principals eixos del pessupost, amb taules de dades de resum
DOC | 105