El Departament de Benestar i Família posa en funcionament un estudi tipus panel amb motiu del Dia Internacional de les Famílies

El Panel de famílies i d'infància és un estudi que pretén incidir en les polítiques socials a Catalunya dirigit pel sociòleg Lluís Flaquer

query_builder   13 maig 2005 12:45

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família posa en funcionament un estudi tipus panel amb motiu del Dia Internacional de les Famílies

El Panel de famílies i d'infància és un estudi que pretén incidir en les polítiques socials a Catalunya dirigit pel sociòleg Lluís Flaquer

El Departament de Benestar i Família, a través de la Secretaria de Famílies i d’Infància, organitza activitats a tot el territori amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, instituït el 15 de maig per les Nacions Unides el 1994. A Catalunya els actes es van iniciar el 7 de maig, al Palau Robert de Barcelona, on es va presentar el Panel de famílies i d’infància. La programació de les activitats s’allargarà fins al 25 de maig a Girona, Lleida, Tortosa i Tarragona. La voluntat del Departament amb aquesta programació és convidar a la reflexió entorn del món de les famílies i la infància.
El Departament de Benestar i Família, a través de la Secretaria de Famílies i d’Infància, organitza activitats a tot el territori amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, instituït el 15 de maig per les Nacions Unides el 1994. A Catalunya els actes es van iniciar el 7 de maig, al Palau Robert de Barcelona, on es va presentar el "Panel de famílies i d’infància". La programació de les activitats s’allargarà fins al 25 de maig a Girona, Lleida, Tortosa i Tarragona. La voluntat del Departament amb aquesta programació és convidar a la reflexió entorn del món de les famílies i la infància.

Es posa en funcionament un estudi tipus panel

El "Panel de famílies i d’infància" és un projecte encarregat pel Departament de Benestar i Família que dirigeix el Dr. Lluís Flaquer, catedràtic de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). Es tracta d’una iniciativa pionera a l’Estat espanyol que té com a objectiu aconseguir dades fiables relacionades amb la infància i les famílies. A diferència de l’Estat espanyol, la gran majoria dels països europeus disposen des de fa anys d’estudis de panel de llars amb mostres poblacionals que permeten desagregacions territorials.

El panel és un terme de l’estadística, que s’utilitza en l’àmbit de la recerca i que fa referència a una mostra permanent de persones que s’interroga successivament, a intervals regulars, perquè informin sobre l’evolució d’actituds i opinions. En aquest sentit, les dades actuals sobre la família i la infància són escasses i de poca fiabilitat. Amb l’estudi tipus panel s’obtindran indicadors com ara: l’augment de la pobresa de les famílies, els efectes de les ruptures familiars en el benestar infantil (a nivell econòmic i sociològic), l’establiment del llindar de la pobresa en relació a les famílies amb infants; la incidència de les prestacions socials en les economies familiars i altres temes com la salut reproductiva o l’impagament de pensions d’aliments als fills i les filles.

En aquest estudi la unitat d’anàlisi és la família i la mostra són les persones adolescents inicialment d’entre 10 i 14 anys. Mitjançant els estudis de panel també es pot realitzar una història retrospectiva que permetrà conéixer l’etapa de la infància. També permeten aconseguir informació sobre el temps en què els individus romanen en un determinat estat. Així com l’avaluació de l’efecte de les polítiques socials, ja que es disposa d’observacions sobre la condició en què es troben abans i després que es produeixi una intervenció pública.

Fonts d’informació pròpies per a polítiques socials eficients

L’obtenció d’unes fonts d’informació fiables constitueix un requisit indispensable per a dissenyar i avaluar unes polítiques socials que responguin a les necessitats reals de la ciutadania. A Catalunya calen unes polítiques socials diferenciades perquè les necessitats són específiques, per exemple: a causa de les elevades taxes de participació femenina en el mercat laboral, de la fecunditat extramatrionial, de la monoparentalitat o de la població immigrant.

Per això el Departament ha decidit impulsar aquest estudi, que incorpora dues línies de treball diferenciades però alhora coordinades. Per una banda, una àmplia consulta a les entitats de Catalunya que treballen en els àmbits de la infància i les famílies, per conèixer el diagnòstic que fan de la situació i quines són les seves propostes d’actuació. D’altra banda, en l’elaboració del qüestionari per a la realització d’una enquesta de tipus panel es tindrà en compte l’opinió de les entitats consultades.

A partir de l’estudi del "Panel de famílies i d’infància" es podrà conéixer, any rere any, la prevalença de les diferents modalitats familiars, l’impacte dels canvis en l’estructura i la composició familiar al llarg del temps o la repercussió que tenen determinades situacions en el benestar dels infants. D’aquesta manera, per exemple, l’estudi tipus panel esdevindrà una eina valuosa per entendre decisions educatives de les mares i els pares al llarg de la adolescència dels seus filles i les seues filles, que en determinades situacions poden patir riscos associats a una escol·larització insuficient.

Finalment, també cal destacar que el "Panel de famílies i d’infància" permetrà aprofundir en el coneixement sobre la realitat de la immigració a l’escola i, en particular, sobre la convivència entre el jovent. Per això, inclourà un seguit de preguntes sobre els estils de vida, les activitats lúdiques i els hàbits de consum dels adolescents. S’espera poder estudiar l’inici dels processos de socialització política i els antecedents que contribueixen a explicar la iniciació en el consum de drogues i altres conductes antinormatives.

1  

Fitxers adjunts

Presentació del Panel

Presentació del Panel
PPT | 715

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined