El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 4542, de 2 de gener de 2006) recull una setantena de nous termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant el segon quadrimestre de l’any 2005. Destaquen en nombre els blocs corresponents als termes de música, dret i esports, però també incorporen nous termes els àmbits de l’odontologia, les begudes, l’economia, la psicologia i la zoologia.

Pel que fa als termes de música, s’ha fixat la grafia d’una vintena de noms d’instruments procedents de països llunyans, fonamentalment la Xina, el Japó i l’Índia. En la majoria de casos ha calgut tenir en compte criteris de transliteració o de transcripció internacionals, els quals s’han adaptat a les especificitats de la llengua catalana. Destaquen, entre d’altres, instruments xinesos com ara l’erhu, el pipa, el qin (pronunciat txin) o el zheng (pronunciat txeng); japonesos, com ara el biwa (una mena de violí semblant al pipa xinès), el koto o el shakuhachi; i indis, com ara el bansuri, el dilruba o el sarangui.

En l’àmbit del dret s’han normalitzat vint-i-cinc termes específics del dret civil. La majoria d’aquests termes no tenien fins ara una denominació catalana del tot fixada o presentaven certes vacil•lacions d’escriptura, com ara les formes acció de cessació; adpromissió; col•lació i col•lacionar; cridat -ada, delat -ada i vocat -ada; contracte en dany de tercer; contracte obligacional; tradir, etc.

Quant als esports, s’han establert termes de l’àmbit de muntanyisme (cairejar, escalada a vista, escalada a flaix, escalada assajada, escalada en politja, peu de gat, presa, puntejar, etc.) i de motor (cavallet, cavallet invertit, plegada, etc.).

El Consell Supervisor del TERMCAT també ha fixat un bon nombre de termes del sector de l’odontologia, amb formes com ara compòsit (una pasta que s’utilitza com a material de restauració i cimentació) o lèntul (del nom propi del metge Henri Lentulo, que va idear aquest instrument emprat per a introduir la pasta o el ciment dins el conducte d’una arrel dental). De l’àmbit de les begudes, cal destacar els manlleus corn whisky i korn, procedents de l’anglès i de l’alemany, respectivament, i la forma del grec ouzo, que designa una beguda espirituosa típica de Grècia. També s’han normalitzat els termes circularitzar i circularització, de l’àmbit de l’auditoria; assejament escolar (bullying, en anglès), de l’àmbit de la psicologia; i foca de cresta, de l’àmbit de la zoologia.

Tots aquests termes han estat publicats al DOGC núm. 4542, de 2 de gener de 2006. També són consultables al web del TERMCAT, a través de la Neoloteca (http://www.termcat.net/neoloteca).

El TERMCAT és un organisme amb participació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que s’encarrega de coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana.

Més informació a www.termcat.net.

1  

Fitxers adjunts

Nota nous termes PDF

Nota nous termes PDF
PDF | 261