REUNIÓ ANUAL DEL PLE DEL PATRONAT CATALÀ PRO EUROPA

El vintè aniversari de l'adhesió d'Espanya a les Comunitats, serà un dels eixos principals d'actuació del Patronat Català Pro Europa

query_builder   27 febrer 2006 20:00

event_note Nota de premsa

REUNIÓ ANUAL DEL PLE DEL PATRONAT CATALÀ PRO EUROPA

El vintè aniversari de l'adhesió d'Espanya a les Comunitats, serà un dels eixos principals d'actuació del Patronat Català Pro Europa

Avui dilluns, 27 de febrer ha tingut lloc la reunió - en sessió ordinària- del Ple del Patronat Català Pro Europa, l’òrgan de govern d’aquesta institució. El Ple està integrat pels representants de les entitats patrones del Patronat, procedents del món institucional, acadèmic, econòmic i local, i presidit pel president de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta reunió, que ha estat presidida pel conseller primer i vice-president de l’entitat, Josep Bargalló, la secretària general de l’entitat, Anna Terrón, ha presentat la memòria d’actuacions de 2005 i ha exposat als membres del ple els objectius i els eixos principals d’actuació per a 2006:        

Objectius

Donar suport tècnic i operatiu al Govern de la Generalitat i als seus Departaments, pel que fa a les polítiques europees, especialment a la Delegació del Govern a Brussel·les

Afavorir la cooperació amb altres administracions i amb organismes representatius del agents de tots els sectors

Reforçar la participació de les administracions, empreses, universitats, escoles, organitzacions i ciutadans en general, en programes i iniciatives europees

Contribuir al coneixement i la sensibilització general sobre la Unió Europea

Per tal d’assolir aquests objectius, el Patronat Català Pro Europa seguirà treballant en el reforçament dels mecanismes de lobby i col·laboració a Brussel·les davant de les institucions europees i d’altres actors rellevants com les oficines regionals, les representacions permanents i els representants dels mitjans de comunicació entre d’altres.

Eixos principals d’actuació 2006

Món local: Contribuir a una més àmplia i millor participació en les polítiques europees dels ajuntaments i de les seves organitzacions representatives, afavorint la cooperació entre les administracions locals catalanes i oferint el suport tècnic adequat.

Cooperació. Es continuaran els treballs de les comissions tècniques en funcionament, endegades l’any 2005 i s’impulsarà la cooperació en l’àmbit de la integració dels immigrants o del paper de l’administració local pel que fa a les polítiques europees. També s’endegaran les comissions de cooperació territorials en polítiques europees on es vol potenciar al màxim el treball amb les institucions representatives del territori.

Suport i assessorament al Govern en la seva participació en algunes formacions del Consell de la Unió Europea, en el marc dels acords adoptats per la Conferència per a Assumptes Relacionats amb les Comunitats Europees (CARCE), el desembre de 2004. Catalunya representa les 17 Comunitats Autònomes en les formacions dels Consells UE en els àmbits de cultura, joventut, ocupació i afers socials i protecció dels consumidors durant el primer semestre de 2006.

Reforç de la Xarxa Europe Direct. Creada en el marc del projecte de la Comissió Europea, Europe Direct, ha assolit, a dia d’avui, sumar 350 punts d’informació europea en el territori. Enguany es reforçaran els mecanismes de col·laboració i suport amb tots aquests punts membres de la xarxa, així com es pretén incrementar-ne el seu nombre per anar assolint una millor cobertura territorial i, per tant, apropar la informació europea al ciutadà i escoltar-lo, tal i com es recull en el Pla D de la Comissió Europea.

Promoció de cursos, beques, premis. Al llarg del 2006 es desplegaran un conjunt de cursos i actes sobre la UE arreu de Catalunya, juntament amb l’Escola d’Administració Pública i altres institucions, tenint en compte les necessitats de formació del personal al servei de l’administració autonòmica i local i dels projectes en marxa. convé destacar que al març de 2006 es llançarà el Curs d’especialització sobre la UE juntament amb la UOC. Novament s’atorgaran les beques d’integració europea, amb el patrocini de la Federació de Caixes d’Estalvis i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona; s’atorgarà l’Ajut per a l’elaboració de treballs  sobre administració local i UE, amb el suport de la Diputació de Girona; i s’obrirà una nova convocatòria d’Euroestages, amb el patrocini de la Federació de Caixes d’Estalvis.

Commemoració del vintè aniversari de l’adhesió de l’Estat espanyol a les Comunitats Europees. Es realitzarà un seguit d’actes públics que abordaran els temes centrals d’aquests vint anys de pertinença a la UE i les perspectives de futur. Convé destacar la commemoració del XX aniversari de l’obertura de l’oficina del Patronat a Brussel·les, la celebració del Dia d’Europa que tractarà també sobre aquesta temàtica i el cicle de conferències coorganitzat pel Patronat, la Fundació CIDOB, l’Oficina a Catalunya de la Comissió Europea i l’Oficina a Catalunya del Parlament Europeu.

Informació i formació als mitjans de comunicació. Al llarg de 2006, es continuarà amb la tasca d’informació i sensibilització sobre la Unió Europea als mitjans de comunicació establerts a Catalunya - tenint en consideració sobretot l’àmbit local i comarcal- i entitats del món periodístic. Es realitzaran diverses sessions de formació adreçada als mitjans i s’organitzaran visites de periodistes a les institucions comunitàries, amb la col·laboració d’aquestes.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 1350

undefined
undefined
undefined
undefined