L'Agència Catalana d'Inversions ha possibilitat la implantació de 22 nous projectes empresarials que han suposat la creació i manteniment de 1.230 llocs de treball i un volum d'inversió de més de 93 milions d'euros entre gener i setembre de 2006

Des de la seva creació --abril 2004-- fins al setembre de 2006 s'han establert un total de 71 empreses, amb un volum d'inversió de més de 313 milions d'euros, que han permès la creació i manteniment de 5.915 llocs de treball directes

query_builder   9 octubre 2006 17:47

event_note Nota de premsa

L'Agència Catalana d'Inversions ha possibilitat la implantació de 22 nous projectes empresarials que han suposat la creació i manteniment de 1.230 llocs de treball i un volum d'inversió de més de 93 milions d'euros entre gener i setembre de 2006

Des de la seva creació --abril 2004-- fins al setembre de 2006 s'han establert un total de 71 empreses, amb un volum d'inversió de més de 313 milions d'euros, que han permès la creació i manteniment de 5.915 llocs de treball directes

L’Agència Catalana d’Inversions (ACI) ha possibilitat la implantació de 22 nous projectes industrials, que han suposat la creació i manteniment de 1.230 llocs de treball i un volum d’inversió de 93,70 milions d’euros entre els mesos de gener i setembre de 2006.

Des de la seva creació —abril de 2004— fins al setembre de 2006 s’han implantat un total de 71 projectes, amb un volum d’inversió de més de 313 milions d’euros que han permès la creació de 2.979 llocs de treball i el manteniment d’altres 2.936 també directes.

A data d’avui, l’Agència Catalana d’Inversions manté oberts 66 projectes d’inversió amb possibilitats d’implantar-se a Catalunya. L’Agència ha tingut com a sectors d’actuació estratègica per al 2006, l’automoció, la química fina, el sector farmacèutic, el sector energètic en el seu conjunt, el sector agroalimentari i el de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

El conseller de Treball i Indústria, Jordi Valls, ha destacat que “Catalunya ha de competir per atraure inversions però també ho ha de fer en aquells elements que porten més valor afegit per generar una bona musculatura industrial”. Valls ha afegit que “innovació és un producte però també és l’organització d’una empresa quan ha de prendre decisions”.

D’altra banda, el secretari d’Indústria i director del Cidem, Joan Josep Berbel, ha explicat que “la despesa real per l’agència de la gestió dels projectes durant els primers nou mesos de l’any és d’1,3 milions d’euros aproximadament”. El secretari d’Indústria també ha destacat que l’ACI “té un volum d’ajuts de 3 milions d’euros anuals en la línia de creació de llocs de treball i que està oberta per a totes aquelles empreses que generin ocupació”.

Per cada milió d’euros de pressupost (despesa real) de l’Agència s’atreuen 86,9 milions d’euros d’inversió privada a Catalunya. La despesa total de l’Agència per lloc de treball directe creat o mantingut es situa al voltant dels 600 euros.

Dels projectes que han decidit el seu establiment a Catalunya durant el 2006, un 55% són projectes industrials, un 36% serveis i un 9% centres de recerca i disseny. Destaca que un 35% de les implantacions corresponen a projectes greenfield, és a dir, sense presència anterior a Catalunya, mentre que la resta són projectes que suposen inversions en noves activitats empresarials o nous productes d’empreses ja establertes a Catalunya.

Objectius i principis d’actuació de l’ACI

L’Agència Catalana d’Inversions, creada a l’abril de 2004, és un dels instruments del Departament de Treball i Indústria per promoure la implantació a Catalunya de noves activitats empresarials estratègiques i per donar suport a les polítiques del Govern en matèria de localització exterior de les empreses catalanes. Aquest objectiu d’actuació es va veure reforçat per la inclusió de l’Agència Catalana d’Inversions en les propostes de l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005 pel Govern i per les principals organitzacions sindicals i empresarials.

L’Agència, que compta amb tres oficines fora de Barcelona, localitzades a Madrid, Tòkio i Nova York, ha prioritzat en les seves accions la promoció d’aquelles inversions que generin ocupació estable i de qualitat, siguin econòmicament, mediambiental i tecnològicament sòlides, aportin riquesa, capacitat continuada d’innovació, oportunitats de subcontractació i complementarietat amb el teixit empresarial existent, capacitat exportadora i capacitat d’arrossegament d’altres inversions en el seu entorn.

La Llei de nova regulació del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) –que va aprovar el Parlament el 17 de novembre de 2005– integra l’Agència Catalana d’Inversions com a àrea especialitzada del CIDEM amb la finalitat de promoure la implantació a Catalunya de noves activitats empresarials estratègiques.

La inclusió dintre del CIDEM respon a la necessitat de coordinació i de generació de sinèrgies amb les altres àrees del CIDEM encarregades de la promoció de la capacitat d’innovació de les empreses catalanes com a eina de millora de la productivitat i capacitat competitiva del teixit empresarial català.

L’Agència Catalana d’Inversions ofereix serveis professionals d’assessorament a les empreses durant totes les etapes dels seus projectes d’inversió: des de la definició del projecte fins a la demostració de la seva viabilitat operativa i econòmica, i la presa final de decisió.

Així mateix, manté programes d’atenció a les empreses inversores a fi i efecte de fomentar futures reinversions i expansions, així com d’articular solucions davant eventuals incidències.

Principals projectes materialitzats per l’Agència Catalana d’Inversions (gener – setembre 2006):

Air Products

La multinacional nord-americana Air Products ha decidit instal·lar a l’àrea de Barcelona el seu centre de serveis compartits financer d’àmbit europeu. El nou centre prestarà serveis comptables a les filials del grup a 12 països: Regne Unit, Irlanda, Bèlgica, França, Holanda, Alemanya, Àustria, Itàlia, Espanya, Portugal, Suïssa i Israel. El centre de serveis serà un centre d’excel·lència quant a serveis financers, logístics i d’atenció al client per a tot el grup. El volum d’inversió es xifra en 8 milions d’euros i la contractació prevista és de 200 nous llocs de treball i el manteniment de 60.

Alcon Cusí

Centre de recerca i desenvolupament a El Masnou. Aquest centre és el primer de l’empresa fora dels Estats Units. Les inversions es xifren en 4,2 milions d’euros, una despesa anual de més de 5 milions d’euros i la creació de 54 llocs de treball.

Alstom Transporte

Amb unes inversions de més d’un milió d’euros, Alstom Transporte ha instal·lat a Catalunya un centre d'enginyeria per millorar els seus trens en matèries de: acústica, confort, anti-crash, eficiència energètica i disseny de pupitres, TCMS (Train Control Monitoring Systems), manteniment, seguretat, senyalització i infraestructures.

Casio

Establiment d'una filial pròpia per comercialitzar càmeres digitals, rellotges digitals i diccionaris electrònics al mercat espanyol. Amb el seu propi canal de vendes, l'empresa preveu incrementar la facturació dels seus productes al mercat espanyol. Aquest projecte suposa una inversió d’1,5 milions d’euros i la creació de 27 llocs de treball.

Ingredient Trade

Petita i mitjana empresa americana de ràpid creixement que produeix extractes i derivats de fruïts. Barcelona és la seva primera seu europea i actuarà com a oficina de vendes i màrqueting per a tota Europa.

Ketumsa

Adquisició de l’empresa Industrias Regard. Aquest és el primer cas a Espanya en què, després d'entrar en funcionament la nova llei concursal, una companyia ha adquirit els actius d'una empresa en situació concursal i n’ha creat una nova companyia. A més, amb la creació d’aquesta empresa, s'ha garantit la continuïtat de 43 llocs de treball a Barberà del Vallès. Ketumsa dissenya, produeix i munta peces d'alta precisió principalment per a la indústria automobilística. La inversió total s’estima en 1,5 milions d’euros.

Quebecor

El grup canadenc Quebecor World, líder en el sector de les arts gràfiques, ha decidit invertir 12 milions d’euros a la seva planta de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. La planta de Santa Perpètua ha guanyat aquest projecte en detriment de la planta que el grup té a Anglaterra. Aquesta inversió suposarà l’adquisició d’una nova rotativa, la més ràpida d’Europa, que augmentarà la capacitat productiva de la planta i suposarà la creació neta de 16 nous llocs de treball entre directes i indirectes.

Segurinsa

Empresa de Lliçà de Vall, està portant a terme reinversions a la seva planta, consistents bàsicament en la instal·lació d’un nou magatzem i un petit laboratori de control de qualitat de productes d’alta tensió. Les inversions es xifren en més d’un milió d’euros i serà el primer laboratori d’aquest tipus a Espanya.

Silvalac

Planta productiva a Santa Margarida i els Monjos per a la fabricació de film de polietilè. El projecte suposa traslladar i ampliar les línies de producció en una parcel·la pròxima a la ubicació actual. La planta actual continuarà amb activitat productiva i d’emmagatzematge. El volum total d’inversió segons dades de la pròpia empresa és de 22 milions d’euros.

Smart Design

Establiment a Barcelona d’una oficina per a activitats de disseny industrial. Smart Design és un dels líders al mercat americà en disseny industrial, després de l’empresa IDEO de Califòrnia. Les inversions es xifren en un milió d’euros i la creació de 21 llocs de treball.

Suterra

Empresa americana fabricant de pesticides per a agricultura, obre a Barcelona una oficina de vendes i màrqueting per a Espanya, sent la primera implantació a Europa. El projecte té moltes possibilitats d’ampliació a la resta d’Europa i Nord d’Àfrica. Els productes estan fets amb tecnologia pròpia i són respectuosos amb el medi ambient.

Texsa Morters

La consideració més important d’aquest projecte és que s’ha unificat la planta de producció (Sant Andreu de la Barca) i les oficines centrals (Cerdanyola del Vallès) en un sol emplaçament, que passarà a ser també la seu social. L'objectiu de la implantació industrial, que suposa una inversió de 10 milions d’euros, és la d’abastir la demanda que l’empresa té a la zona Nord-est d’Espanya. La planta tindrà una capacitat de producció de 70.000 Tm/any.

VistaPrint

L’empresa nord-americana VistaPrint, líder mundial en el sector de serveis online de disseny gràfic i material de promoció destinats a petites i mitjanes empreses i particulars ha decidit instal·lar a l’àrea de Barcelona un Centre de Serveis Europeu per activitats de màrqueting, que inclouen l’adquisició de nous clients, la fidelització dels clients existents, anàlisi i investigació del mercat i suport creatiu. Aquests serveis fins ara es prestaven des dels Estats Units. L’empresa va escollir Catalunya entre 10 localitzacions, per la disponibilitat de professionals qualificats i multilingües. El projecte suposa la creació en una primera fase de 60 llocs de treball.

Varis

Hi ha altres projectes que han decidit la seva materialització a Catalunya, però no es poden anunciar, per voluntat de l’empresa inversora. Aquests projectes han suposat la creació de 307 llocs de treball directes i el manteniment de 20 amb un volum d’inversió de 29,4 milions d’euros.

Divendres, 6 d’octubre de 2006

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa ACI 06

Nota de premsa ACI 06
PDF | 64

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined