Entre 2004 i 2005 s'han creat a través del Servei de Creació d'Empreses i la seva xarxa d'entitats cololaboradores 346 noves microempreses i 634 llocs de treball a Lleida

query_builder   12 juliol 2006 13:00

event_note Nota de premsa

Entre 2004 i 2005 s'han creat a través del Servei de Creació d'Empreses i la seva xarxa d'entitats cololaboradores 346 noves microempreses i 634 llocs de treball a Lleida

L’any 2005 es van obrir, amb el suport del Servei de Creació d’Empreses, 186 noves companyies que van suposar la creació de 347 llocs de treball, 248 dels quals corresponen als mateixos emprenedors i 99 a treballadors per compte aliena. En total es van atendre prop de 1.110 sol·licituds d’informació per crear una empresa i la previsió per aquest 2006 és assessorar uns 1.250 emprenedors lleidatans.

Cal dir que la taxa de supervivència de les companyies –pervivència al cap de 5 anys de la seva fundació- obertes a través del Servei de Creació d’Empreses és al conjunt de Catalunya del 68%, notablement superior a la de les companyies creades sense suport públic.

Els ajuts per a la creació d’empreses sumen enguany al conjunt de Catalunya un total d’1,6 milions d’euros. Aquests fons no són ajuts directes als emprenedors, sinó que serveixen per finançar arreu de Catalunya una xarxa de 330 entitats amb 850 tècnics dedicats a assessorar a totes aquells persones que tenen una idea per crear una empresa o establir-se com a autònoms. En concret, 41 d’aquestes entitats i 91 tècnics treballen a la demarcació de Lleida.

Les esmentades entitats, bàsicament vinculades a ajuntaments, però també a d’altres administracions, cambres de comerç o consultores, acompanyen a l’emprenedor per aconseguir fer realitat la seva idea de negoci.

Els tècnics d’aquestes entitats assessoren als emprenedors per fer el seu pla de negoci, presentar tota la documentació necessària per crear una empresa, facilitar l’accés al finançament i procurar suport tècnic per a la creació de les empreses. També assessoren els nous empresaris en matèria de formació tant per a ells com per als seus treballadors.

De fet, a través d’aquests professionals les persones que volen crear una microempresa tenen coneixement de tots els ajuts que el Departament de Treball i Indústria posa a la seva disposició per formar-se, innovar o desenvolupar-se en l’àmbit tecnològic. D’altra banda, la Direcció General d’Economia Cooperativa, Social i d’Autoocupació té signats 35 convenis amb 21 entitats financeres per facilitar crèdits a baix interès a aquests nous empresaris.

Foment de l’economia cooperativa

Entre 2004 i 2005 s’han creat, amb el suport del Departament, 225 llocs de treball en l’àmbit cooperatiu lleidatà, 157 dels quals han beneficiat persones que es troben entre els següents col·lectius: menors de 25 anys, majors de 45 anys, dones, exclosos socials, immigrants i discapacitats. Les cooperatives o societats laborals reben una subvenció per incorporar aquestes persones com a socis treballadors o de treball.

De cara a 2006 el Departament de Treball i Indústria destinarà al conjunt de Catalunya, mitjançant l’ordre d’ajuts al foment de l’economia cooperativa, 4,5 milions d’euros per potenciar aquesta forma d’organització empresarial.

El foment del cooperativisme s’estructura en quatre línies bàsiques d’actuació: la difusió del model cooperatiu a la societat; suport tècnic i financer a la creació de noves cooperatives; ajut per a la consolidació i modernització de cooperatives de més de tres anys d’existència; i suport a les estructures en xarxa que han d’enfortir el món cooperatiu a Catalunya.

Entre les actuacions per difondre el model cooperatiu a Catalunya destaca la formació de 156 tècnics en assessorament empresarial, -24 dels quals eren lleidatans- per reforçar el seu coneixement de la forma jurídica de la cooperativa.

Suport als autònoms

Entre 2004 i 2005 han rebut suport del Departament un total de 431 autònoms de Lleida. Els ajuts consisteixen bàsicament en 3.000 euros a fons perdut per iniciar l’activitat, a més de subvencions per pagar part dels interessos dels crèdits que els treballadors hagin demanat per instal·lar-se pel seu compte, fins a un màxim de 5.100 euros.

Aquest juliol el Departament donarà llum verda a l’ordre d’ajuts per fomentar l’ocupació autònoma, que sumen un total de 8,6 milions d’euros per al conjunt de Catalunya. Aquests ajuts s’adrecen a treballadors autònoms de menys de 25 anys o que portin més d’un any a l’atur.

Els autònoms reben també el suport, l’assessorament i l’acompanyament del Servei de Creació d’Empreses i de la seva xarxa d’entitats col·laboradores.

Dimecres, 12 de juliol de 2006

1  

Fitxers adjunts

Creació empreses Lleida

Creació empreses Lleida
PDF | 44

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined