El Conseller de Treball i Indústria fa una crida als ciutadans per intensificar les mesures d'estalvi i eficiència i reduir el consum energètic

La Setmana de l'Energia aposta per una nova cultura basada en l'estalvi, l'eficiència i el consum responsable a la llar, el transport, la feina i adquisició d'equips i electrodomèstics

query_builder   15 octubre 2005 14:29

event_note Nota de premsa

El Conseller de Treball i Indústria fa una crida als ciutadans per intensificar les mesures d'estalvi i eficiència i reduir el consum energètic

La Setmana de l'Energia aposta per una nova cultura basada en l'estalvi, l'eficiència i el consum responsable a la llar, el transport, la feina i adquisició d'equips i electrodomèstics

El Conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé ha fet una crida als ciutadans per aplicar mesures que ajudin a estalviar energia. “El consum d’energia ha de reduir-se a Catalunya. Faig una crida a la responsabilitat dels ciutadans per disminuir el consum en benefici personal i col.lectiu.” Rañé ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa de presentació de la Setmana de l’Energia que començarà el proper dilluns.

 Josep Maria Rañé ha dit que no es tracta de “culpabilitzar” als ciutadans per l’ús de l’energia, sinò de “responsabilitzar-los” de la necessitat d’estalviar-ne en les pràctiques diàries a la llar, al transport o la feina.

L’Institut Català de l’Energia del Departament de Treball i Indústria organitza la Setmana de l’Energia, del 17 al 23 d’octubre, amb l’objectiu de divulgar la principal fita del recentment aprovat Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015: crear una nova cultura de l’energia basada en l’estalvi i l’eficiència energètica en els àmbits de la llar, del transport i del treball, entre altres.

El Pla d’Acció 2006-2010, que preveu l’aplicació de 141 mesures per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica, rep el suport de la Setmana de l’Energia amb la celebració d’activitats dissenyades per conscienciar als ciutadans, mitjançant consells pràctics de fàcil aplicació, dels avantatges socials, econòmics i mediambientals de l’estalvi energia.

L’estalvi i l’eficiència energètica és un dels quatre pilars del Pla de l’Energia 2006-2015. La col.laboració dels ciutadans, amb petits canvis d’actitud en el dia a dia, és imprescindible per fer un bon ús de l’energia, de la qual el 85% es genera mitjançant combustibles fòssils, com el petroli, el que provoca una gran quantitat d’emissions de CO2, agent causant de l’efecte hivernacle.

Per modificar poc a poc els hàbits energètics dels ciutadans, les accions de la Setmana de l’Energia incidiran en l’estalvi energètic a la llar, a la feina, al transport, a la compra eficient de béns d’equip i electrodomèstics i l’impuls de les energies renovables a Catalunya.

El canvi de cultura energètica a Catalunya

El Pla posa especial èmfasi en l’assoliment d’una nova cultura de l’energia a Catalunya, que freni la tendència creixent de consum energètic, actualment de 3’9 tones equivalents de petroli per persona l’any. El promig de la UE és també de 3,9 tones equivalents de petroli, però mentre a Europa aquesta xifra es redueix a Catalunya continua creixent.

Actualment Catalunya consumeix molta energia, en concret l’equivalent a 15 milions de tones de petroli (15 Mtep). L’objectiu proposat és d’un estalvi d’energia final del 10’6% respecte al consum de l’escenari tendencial, passant d’un consum previst de 20 Mtep a 18 Mtep al 2015.

L’objectiu d’estalvi és superior al de la Comunitat Europea, que és de l’1%, ja que representarà l’1’74% anual de reducció de la intensitat energètica (consum d’energia final/PIB). Això significaria passar d’un increment constant anual de la intensitat energètica, actualment de l’1,6%, a una reducció de l’1,7%.

La Setmana de l’Energia busca la cooperació, la complicitat i la solidaritat dels ciutadans perquè a més estalvi, menys contaminació. El Pla de l’Energia és la clau de volta de l’inici del canvi d’actitud de la ciutadania.

L’estalvi a casa

El consum energètic a les llars catalanes està augmentant un 4% cada any. Es calcula que en una casa de 90 m2 on viuen 4 persones, el 37% del consum d’energia és per la climatització, el 27% per l’aigua calenta sanitària, el 22% pels aparells domèstics, el 10% per la cuina i el 3% per la il.luminació. Això representa un consum anual de més de 13.000kwh, que suposa un cost de 800 euros per família.

Mesures d’estalvi a casa

- L’utilització de fluorescents i bombetes de baix consum pot estalviar un 80% respecte al consum en il.luminació.

- Baixar un 1ºC la calefacció equival a un estalvi del 8% per cada grau respecte al consum de calefaacció.

- La compra d’electrodomèstics eficients pot estalviar un 50% del consum.

- Apagar el pilot de la caldera de gas quan no estem a casa i a la nit estalvia un 20%

- Apagar els electrodomèstics amb l’interruptor pot arribar a estalviar un 6%.

- Si a tots els habitatges catalans féssin servir fluorescents i bombetes de baix consum s’aconseguiria un estalvi energètic de més de 600.000 MWh l’any, equivalent a la càrrega de petroli del Prestige.

- Si tothom apagués els electrodomèstics amb l’interruptor i no els deixés en stand by es podrien reduir 50.000 tones d’emissions de gasos causants de l’efecte hivernacle, el que equivaldria a plantar un bosc a tota la comarca del Barcelonès.

 L’estalvi al transport

El transport és el principal consumidor d’energia de Catalunya i el principal emissor de gasos d’efecte hivernacle amb un 29% del total. El 40% del consum energètic del país és utilitzat per moure, a parts pràcticament iguals, les mercaderies i les persones. Aquest elevat consum depèn en un 98% del petroli, cada cop més car i escàs.

Mesures d’estalvi al transport

- No sobrecarregar el cotxe ni utilitzar la baca del cotxe quan no sigui necessari pot arribar a estalviar un 5% cada 100 Kg de sobrepes del vehcicle

- Efectuar un manteniment periòdic i correcte del vehicle pot estalviar fins un 12% del consum de combustible.

- Mantenir la pressió correcta de les rodes pot arribar a estalviar entre un 5 i un 10% del consum de combustible.

- Conduir respectant les normes de trànsit pot estalviar un 15% del consum de combustible.

- Utlitzar el transport públic, anar a peu o en bicicleta estalvia un 45% del consum de combustible.

- Si tots els membres d’una família de 4 persones que realitzen uns desplaçaments anuals en vehicle privat de 10.000 km incorporessin criteris racionals en la seva mobilitat, és a dir, que el vehicle familiar fos eficient, que utilitzessin el transport públic en els seus desplaçaments a la feina i a l’escola, i altres mitjans com la bicicleta o anar a peu en els desplaçaments curts, arribarien a estalviar fins un 60% del consum energètic.

Suport a les energies renovables

Davant el progessiu esgotament i l’augment del preu dels recursos energètics d’origen fòssil, com el petroli, i de l’augment del preu del producte, el Pla de l’Energia 2006-2015 aposta per les energies renovables com a estratègia de futur per tres raons: són netes i, per tant, el seu impacte mediambiental es mínim comparat amb les convencionals; poden ser part de la solució al problema energètic a llarg termini; i representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya.

Amb l’aplicació del Pla, es preveu que el percentatge de participació de les energies renovables en el balanç de l’energia que es consumeix a Catalunya passarà del 3’3% (2,9% energia primària) l’any 2003 a l’11% al 2015.

- L’energia solar tèrmica

El sol és la principal font d’energia renovable al nostre abast. Amb una instal·lació d’uns 2 o 3m² de captadors solars podem generar l’energia solar tèrmica suficient per a la producció d’aigua calenta sanitària que necessita una família. A més, es poden arribar estalviar 120 € l’any i disminuir les emissions de CO2 llençades a l’atmosfera. Utilitzar l’energia solar tèrmica per a la producció de l’aigua calenta sanitària estalvia un 60% respecte el cost del consum d’aigua calenta sanitària.

- El biodièsel

El Pla de l’Energia 2006-2015 preveu que al 2015 el biodièsel a Catalunya arribi al 18% del total de gasolis. El biodièsel és un carburant net, una font d’energia renovable no contaminant i biodegradable. Pot ser usada amb total garantia en motors dièsel sense necessitat de modificacions tècniques del motor. Actualment, els conductors particulars poden proveir-se de biodièsel a un centenar d’estacions de servei d’arreu de Catalunya.

Dissabte, 15 d’octubre de 2005

1  

Fitxers adjunts

Dossier

Dossier
PDF | 516

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined