El Departament de Treball i Indústria, a través del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem), ha invertit 2,5 milions d’euros en la reorientació de l’activitat productiva de 71 empreses catalanes durant l’any 2005. Aquesta iniciativa, que es va posar en marxa per primer cop l’any passat, ha generat una inversió associada de 8,5 milions d’euros.

L’objectiu de la línia d’ajuts a la reorientació d’activitats productives (RAP) és recolzar el canvi estratègic de les petites i mitjanes empreses catalanes mitjançant la diversificació, la creació de producte propi i entrant en d’altres àmbits d’activitat i/o en sectors de més valor afegit. Així mateix, també reben suport en el canvi estructural, és a dir, en la implantació de projectes operatius que permetin generar major valor afegit a l’empresa i estiguin alineats amb l’estratègia definida prèviament.

Dels 71 projectes aprovats, el 68% corresponen al sector tèxtil i el 17% a l’automoció. La resta es reparteixen entre el de l’electrònica de consum (7%) i d’altres sectors madurs com el sector del moble domèstic, el de les aixetes, etc. (8%). Si s’analitzen les dades per demarcacions, l’àrea metropolitana de Barcelona concentra el gruix dels projectes, amb un 53% del total, seguida per les comarques centrals amb un 30%, Girona i Lleida amb un 6% respectivament, Tarragona amb un 4%, i les Terres de l’Ebre amb un 1%.

El 54% de les empreses que han rebut aquest ajut tenen una plantilla d’entre 10 i 50 treballadors, el 23% tenen entre 50 i 100, el 13% menys de 10 i el 10% més de 100.

Aquesta iniciativa es dirigeix a empreses que es troben en situació compromesa a curt i mig termini, degut a una reducció constatada de marges per la intensificació de la competència en cost, a l’excessiva dependència d’un o uns pocs clients, al risc de deslocalització dels mateixos, o a la reducció de mercat degut a la invasió de nous productes de països emergents.

L’ordre complementa el mapa d’ajuts públics existents, cobrint l’espai de necessitats de les petites i mitjanes empreses que manquen de perspectiva estratègica, induint-les a ocupar nous segments de mercat emergent i d’elevada prospectiva de negoci.

Dimarts, 31 de gener de 2006

1  

Fitxers adjunts

31.01.06 - Indústria

31.01.06 - Indústria
PDF | 29