Les malalties de l’aparell circulatori deixaran de ser la primera causa de mortalitat a CatalunyaL’acció conjunta de les condicions socioeconòmiques, les mesures de salut pública (tabac, dieta i exercici) i la millora dels tractaments en la fase aguda de les malalties faran canviar el perfil de morbimortalitat

El Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori te quatre línies estratègiques que són la prevenció, el diagnòstic i tractament, la rehabilitació i la recerca i tecnologia. També té com a objectiu elaborar models d’atenció a determinades situacions i la reordenació dels serveis que les han d’atendre.

El Pla servirà de reduir les invalideses secundaries a l’infart i l’embòlia cerebral. Amb el Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori es posa a l’abast dels ciutadans els tractaments més avançats. Amb aquestes mesures es pretén reduir més d’un 5% la mortalitat en els propers tres anys.

• A Catalunya hi ha cada any:

- 10.000 altes per infart de miocardi

- 12.000 altes per ictus

- 15.000 altes per insuficiència cardíaca

• Aproximadament 1 de cada 150 naixements presentarà una cardiopatia congènita.

• Entre les persones de més de 64 anys, el 6% han tingut un infart i el 4,6% han tingut un ictus (més de 100.000 catalans han tingut una de les dues malalties)

• Actualment a Catalunya es disposa de 18 hospitals amb laboratori d’hemodinàmica i 13 centres de referència pel codi ictus (capacitat de TAC urgent per a comprovar que l’ictus no és hemorràgic i poder, aleshores, aplicar trombolisis).

• Cada any es fan a Catalunya més de 15.000 cateterismes cardíacs, tant amb finalitats diagnòstiques com terapèutiques.

• El 17,3% del pressupost del Departament de Salut es destina a la prevenció tractament, control i rehabilitació de les malalties de l’aparell circulatori. Això representa aproximadament 1.154.000,00.- €.

• La major part dels recursos econòmics destinats a l’atenció a les malalties de l’aparell circulatori es gasten als centres d’aguts (44%). El 33% dels recursos es gasten en farmàcia, el 19% en atenció primària i el 4% en sociosanitària.

• L’any 2004, a Catalunya es van produir 17.521 defuncions per malalties de l’aparell circulatori (8.007 en homes i 9.514 en dones), el que representa el 30,7% de la mortalitat total de Catalunya.

• La cardiopatia isquèmica representa el 30% de la mortalitat de les malalties de l’aparell circulatori i l’ictus el 27%.

• La prevalença de factors de risc és elevada ja que el 32% de la població major de 14 anys és fumadora, que aproximadament la meitat són sedentaris durant el lleure, i un 17% són obesos.

1  

Fitxers adjunts

Dossier Pla director malalties aparell circulatori

Dossier Pla director malalties aparell circulatori
PPT | 1279