Pla director d'Oncologia: Dades més destacades

query_builder   12 abril 2006 13:47

event_note Nota de premsa

Pla director d'Oncologia: Dades més destacades

Les noves accions contemplades dins el Pla director d’Oncologia van dirigides a reordenar els serveis d’atenció oncològica a Catalunya i a incrementar l’activitat de diagnòstic ràpid, la de radioteràpia, la dels hospitals de dia i l’activitat de cures pal•liatives

S’incrementa l’activitat de cribratge de càncer de mama amb l’obertura de noves oficines tècniques en cribratge de càncer de mama. S’obre també una nova oficina tècnica en cribratge de càncer de cèrvix.

• L’any 2004 el nombre total d’altes amb diagnòstic en càncer a Catalunya va ser de 80.371 adults.

• En el període 2004-2005 el diagnòstic a través del gangli sentinella arribava al 80% de la població. En el període 2006-2007 s’ha estès al 100% de la població.

• Pel que fa al càncer de mama, en el període 2000-2002, el 55,2% de la cirurgia va ser conservadora, arribant al 60,8% l’any 2003.

• El programa de detecció precoç de càncer de mama en el període 2003-2004 va convidar més de mig milió de dones de 50 a 69 anys, de les quals el 60,87% va participar en el programa.

• La detecció de càncers de mama és de 3,7 casos per mil dones que participen en el cribratge de mama.

• Catalunya disposa de 21 acceleradors lineals i 8 bombes de cobalt.

• El total de pacients oncològics atesos a les unitats de cures pal•liatives l’any 2004 va ser de 2.683 i els atesos per PADES van ser 4.893.

• El pressupost sanitari públic destinat a oncologia és d’aproximadament 610 milions d’euros.

1  

Fitxers adjunts

Pla director d'Oncologia

Pla director d'Oncologia
PPT | 1609