El Departament de Salut activa la fase 2 del POCS

query_builder   14 juliol 2005 18:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Salut activa la fase 2 del POCS

Aquesta fase fa especial èmfasi a la detecció i atenció a les persones fràgils La fase 2 del Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS) s’ha començat a activar durant la tarda d’avui dijous, 14 de juliol, per tal que estigui operatiu a les zones on es preveu onada de calor a partir de les 24h d’aquesta mateixa nit

La fase 2 del POCS inclou les actuacions següents:

a) Avís als mitjans de comunicació i dispositius assistencials de l’existència de l’alerta.

b) Intervencions específiques actives a l’àmbit de l’atenció primària de salut, tant a domicili com ambulatòries, per a les persones més fràgils segons el cens.

c) Intervenció dels serveis socials en la detecció de les persones més fràgils per tal de donar-los l’atenció més adient.

d) Redistribució, en els centres d’internament, dels pacients més fràgils cap a àrees climatitzades.

e) Serveis telefònics. Sanitat Respon facilitarà informació i consells a la població que ho sol•liciti i es coordinarà amb els serveis assistencials, en cas de detecció de persones vulnerables amb problemàtiques específiques: mèdiques (malalties cròniques, tractaments, etc.) i socials (gent gran que viu sola, condicions de precarietat, etc.).

f) Activació, si cal, de recursos d’emergència: CECAT (Centre d’Emergències de Catalunya del Departament d’Interior), PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya) i SEMSA (Sistema d’Emergències Mèdiques). En aquest cas, es prendrien simultàniament i de manera coordinada les mesures pertinents, tant pel que fa a l’assistència extrahospitalària i emergències (a través del SEMSA), com als centres assistencials, mitjançant les regions sanitàries del Servei Català de la Salut (mitjançant el PIUC).

Grups de risc en cas d’onada de calor

• Gent gran, especialment el grup per sobre de 75 anys.

• Persones amb determinades circumstàncies socials (viure sol, pobresa, etc.).

• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques que limitin l’autocura i la mobilitat.

• Persones amb malalties cròniques: cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, hepatopaties, etc.

• Persones que reben medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central.

• Persones amb una hidratació insuficient o que realitzen un excés d’activitat física.

Fases anteriors

Fase 0

Aquesta fase es va posar en marxa a partir del dia 1 de juny i inclou les actuacions següents:

1) Comunicació a la població general del que és l’onada de calor i recomanacions generals mitjançant un fullet informatiu (Annex 1) disponible a tots els centres d’atenció primària de Catalunya, oficines de farmàcia i consultes externes dels hospitals d’aguts. Aquesta darrera activitat s’inclou dins del marc de les activitats de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia recollides en el concert d’atenció farmacèutica vigent entre el Consell de Col•legis de Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut.

2) Elaboració en cada CAP, CSM ambulatoris, equips PADES, centres d’aguts, centres sociosanitaris d’internament, CSM d’internament i residències geriàtriques d’un pla d’actuació amb mesures que garanteixin un suport suficient a les persones grans i fràgils. El pla ha d’incloure les mesures preventives generals, les específiques per a persones de risc (annexos 2 i 3), el circuit de comunicació amb els serveis socials (creuament de censos de risc) i les actuacions previstes en cas d’onada de calor.

3) Elaboració en cada CAP d’un cens actualitzat de les persones amb més risc que cal contrastar amb els serveis socials del territori.

4) Recollida diària de les dades de temperatura facilitades pel Servei  Meteorològic de Catalunya i de les defuncions (dades obtingudes de les funeràries) en els deu municipis objecte de control.

Fase 1

Aquesta fase està activa durant els mesos de juliol i agost, i preveu les actuacions següents:

a) Divulgació setmanal de la valoració qualitativa de les dades de temperatures i defuncions.

b) Activació de les mesures generals i específiques per part dels serveis sanitaris, a fi de reduir el risc de calor excessiva sobre les persones molt vulnerables. Aquestes mesures s’aplicaran a tots els CAP, hospitals d’aguts, centres sociosanitaris, CSM i residències geriàtriques.

c) Divulgació de les recomanacions preventives i d’atenció especial a les persones fràgils.

d) Serveis telefònics. Sanitat Respon facilitarà informació i consells a la població que ho sol•liciti i es coordinarà amb els serveis assistencials en cas de detecció de persones vulnerables amb problemàtiques específiques: mèdiques (malalties cròniques, tractaments, etc.) i socials (gent gran que viu sola, condicions de precarietat, etc.).

e) Serveis de les oficines de farmàcia, que facilitaran informació i consells a la població que ho sol•liciti.

Consells per evitar problemes causats per la calor

Les temperatures molt extremes i l’excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor, potassi, sodi, etc.) necessaris per a l’organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l’exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent greu.

Hi ha alguns símptomes que ens poden alertar que algú està patint un cop de calor: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d’aquests símptomes, traslladeu la persona a un indret més fresc, doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la. I aviseu urgentment els serveis sanitaris (061).

Presteu atenció a aquests consells, sobretot si esteu entre aquests col•lectius o sou familiars o coneguts d’aquestes persones:

• Gent més gran de 75 anys.

• Persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat o autocura.

• Persones que realitzen un activitat física important.

• Nadons.

• Persones amb hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiorespiratòries, hepàtiques, Parkinson, Alzheimer, obesitat o altres de cròniques.

• Persones que prenen una medicació especial (tranquil•lizants, antidepressius, psicòtrops o diürètics).

Protegiu-vos del sol i la calor

A casa, controleu la temperatura:

• Durant les hores de sol, tanqueu les persianes de les finestres on toca.

• Obriu les finestres de casa durant la nit, per refrescar-la.

• Estigueu-vos a les estances més fresques.

• Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat) per refrescar l’ambient. Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes...).

• Preneu dutxes fresques d’una manera freqüent.

Al carrer, eviteu el sol directe:

• Porteu una gorra o un barret.

• Utilitzeu roba lleugera (com la de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

• Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.

• Porteu aigua i beveu-ne sovint.

• Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.

• Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no hi deixeu els infants amb les finestres tancades.

Limiteu l’activitat física a les hores de més calor

• Eviteu sortir a les hores del migdia, que és quan fa més calor.

• Reduïu les activitats intenses.

Beveu força i vigileu l’alimentació

• Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot, sense tenir set.

• No prengueu begudes alcohòliques.

• Eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories.

Informeu-vos bé

• Informeu-vos dels horaris dels centres d’atenció primària que teniu més a prop, tant del vostre municipi com del lloc on aneu de vacances.

• 902 111 444. Recordeu aquest número de Sanitat Respon, que us pot atendre diàriament, durant les 24 hores. Allí us indicaran els centres sanitaris oberts i us poden donar consells de salut.

• Recordeu que a les oficines de farmàcia podeu obtenir informació sobre com es poden evitar els problemes causats per la calor.

• Seguiu les prediccions meteorològiques que us puguin anticipar els dies més calorosos.

• Acudiu amb antelació als professionals sanitaris i socials per prevenir els possibles problemes per a la vostra salut.

1  

Fitxers adjunts

Dossier POCS

Dossier POCS
DOC | 539

undefined
undefined
undefined
undefined