Actualització de les dades sobre l'epidèmia de grip a Catalunya

Reforç i noves actuacions a partir del dia 6 i la setmana següent

query_builder   5 gener 2005 16:22

event_note Nota de premsa

Actualització de les dades sobre l'epidèmia de grip a Catalunya

Reforç i noves actuacions a partir del dia 6 i la setmana següent

El telèfon Sanitat Respon ha rebut un total de 5.062 trucades en els quatre primers dies de l’any, més de la meitat de les quals fan referència a l’epidèmia de la grip.

Sanitat Respon és un servei sanitari d’atenció telefònica que facilita l’accés del ciutadà a la sanitat pública catalana. L’empresa pública SEMSA (Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A.) que depèn del Departament de Salut, és la que presta aquest servei atès per un equip d’operadors i professionals de la salut les 24 hores del dia, 365 dies l’any, a tot Catalunya.

Tot i que al principi el seu punt fort va ser la informació, actualment es va potenciant i consolidant la consulta sanitària. L’equip de professionals de la salut que atenen les trucades són diplomats en infermeria. Només en el cas en que l’infermer consideri la consulta que se li està fent com una urgència la derivarà a un metge.

Les consultes més freqüents durant l’any són aquelles relacionades amb els viatges internacionals i les vacunes, la informació sobre centres sanitaris per canvi de domicili, vacances, etc., farmàcies de guàrdia, la targeta sanitària, consultes pediàtriques, dubtes sobre  medicaments (compatibilitats, presa), informacions puntuals sobre temes d’actualitat, etc. En general es poden consultar tots aquells temes que tinguin a veure amb la salut i els serveis i recursos del sistema sanitari públic català. (Veure annex 1).

Pel que fa als casos de grip, segons dades de l’informe del Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (PIDIRAC), continuen elevats amb una tendència a estabilitzar-se en relació a les dades registrades durant els primers dies de l’any.

Durant la primera setmana de l’epidèmia de grip d’aquest any (setmana 52) el nombre de defuncions per totes les causes respecte al nombre de defuncions esperades s’han incrementat a Barcelona ciutat en un 10,7% i a la província de Barcelona en un 20,1%.

L’increment global a la ciutat de Barcelona i als municipis monitoritzats de Catalunya ha estat de l’11,2%. Aquest increment és molt similar al que va observar-se durant l’epidèmia de grip de l’any passat en l a que l’increment de les defuncions observades respecte a les esperades va ser del 10,6%. Habitualment en les epidèmies de grip es produeix un increment en el nombre de defuncions degut a que les persones més fràgils d’edat avançada i malalties predisponents la grip pot ocasionar complicacions greus. (Veure annex 2).

Pel que fa a l’activitat assistencial extrahospitalària, entre els dies 30 de desembre del 2004 i el 4 de gener del 2005, destaca l’increment de visites domiciliàries d’atenció primària (199%) i els domicilis atesos pel 061 (123,54%). En quan a l’activitat assistencial hospitalària, l’increment de les urgències en el mateix període ha estat del 15%. En relació a les trucades rebudes pel servei del 061, el dia 4 de gener es van rebre un total de 6.664 trucades a tot Catalunya, 514 van derivar a visita domiciliària. (Veure annex 3.).

El Departament de Salut recomana que totes aquelles persones que es puguin veure afectades per un quadre gripal amb febre i tinguin símptomes lleus facin autocura i en cas de dubte consultin el seu metge de capçalera. En cas de precisar atenció mèdica fora de l’horari del seu centre, acudeixin o contactin amb els serveis d’urgències d’atenció primària. Cal recordar que per conèixer quin és el CAP més proper al seu domicili poden adreçar-se al telèfon d’informació sanitària permanent Sanitat Respon al 902 111 444.

Noves actuacions a partir de dilluns dia 10

A partir de dilluns els metges i les infermeres de l’atenció primària reforçaran les visites espontànies i s’activaran més recursos d’atenció domiciliària per pacients que ho requereixin. A més, es reforçaran les plantilles d’acord amb les previsions del PIUC i es vetllarà especialment per la coordinació amb els centres sociosanitaris.

També s’han adreçat instruccions als centres hospitalaris per tal que tinguin establerts els comitès d’ingressos i d’altes, prioritzin la cirurgia major ambulatòria, els mecanismes de triatge a la porta, les àrees de diagnòstic ràpid, i s’activin les mesures de reforç de personal previstes.

1  

Fitxers adjunts

Annex grip

Annex grip
DOC | 245

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined