El Consell Executiu ha aprovat avui els decrets pels quals s’estableixen les normes per a la realització del referèndum sobre la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tant pel que fa a les subvencions a la campanya dels partits, com a les normes complementàries que inclouen aspectes com la composició de les juntes i meses, el cens electoral, el vot per correu i d’altres normes que han de garantir el bon funcionament de les votacions.

En primer lloc, s’ha aprovat el decret pel qual s’estableix una línia d’ajuts extraordinaris per als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya per les despeses ocasionades per l’explicació i divulgació de la reforma de l’Estatut.

Així, l’Administració de la Generalitat subvencionarà les despeses ocasionades als partits, federacions, coalicions o agrupacions que es van presentar a les darreres eleccions. En total, la quantia màxima que es lliurarà al conjunt de grups polítics serà de 4.399.835,46 euros, que es distribuiran seguint els següents criteris:

• 3.300 euros per escó obtingut a les darreres eleccions al Parlament.

• 1,0374 euros per vot aconseguit a les darreres eleccions al Parlament.

• A més, es donaran 55.000 euros de quantia fixa per cada grup parlamentari.

S’estableix una limitació a les despeses ocasionades per l’explicació i divulgació de la reforma de l’Estatut, que en cap cas pot ser superior a les despeses efectivament realitzades.

El Govern també ha aprovat avui el decret de normes complementàries per a la realització del referèndum. Aquestes normes són les necessàries per tal de garantir un bon funcionament de les votacions i fan referència a aspectes com la composició de les juntes i meses electorals, cens electoral, campanyes, i la utilització d’urnes, cabines i paperetes.

Dins d’aquestes normes, cal destacar les que fan referència al vot per correspondència. En aquest sentit, els electors poden sol•licitar el vot per correu fins a deu dies abans de la celebració del referèndum, i l’Oficina del Cens Electoral trametrà per correu certificat la documentació electoral necessària, per tal que els electors puguin trametre per correu certificat el seu vot, de forma totalment gratuïta.

A més, també s’estableixen les gratificacions i indemnitzacions de les persones que intervenen a l’administració electoral. Així, cadascun dels membres de les meses electorals percebrà la quantitat de 53,34 en concepte de dieta de manutenció.

 Juntament amb l’aprovació d’aquests decrets, el Govern ha aprovat també l’acord pel qual s’estableix el Manual d’Instruccions per als membres de les meses electorals per al referèndum de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Aquest Manual està previst a la Llei del règim electoral general de l’any 1985 i ha de ser lliurat als membres de les meses electorals que es constitueixin en cadascun dels processos electorals que se celebrin.

Les instruccions que conté el manual fan referència a aspectes com la cronologia de la jornada electoral, obligacions i drets dels presidents i vocals, constitució de la mesa electoral, obertura del col•legi, mecànica de la votació o l’escrutini.

Nomenaments aprovats pel Consell Executiu

El Govern ha aprovat avui el següent nomenament:

 Anna Maria Miró i Sabaté, nova secretària general del Departament de Benestar i Família, en substitució d’Antoni Segarra.

Anna Maria Miró i Sabaté Nascuda a Sitges, l’any 1957, i mare d’una filla. Enginyera en informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Direcció Pública EMPA (ESADE) i postgrau en Economia i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Barcelona.

És funcionària del cos tècnic superior, branca informàtica, de la Diputació de Barcelona, del Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat secretària i coordinadora del Pla estratègic i comissionada de la presidència per a la Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona. Ha exercit de professora dels postgraus de comunicació local, comunicació política i govern local a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i ha impartit cursos en la Universitat Pompeu Fabra, seminaris d’ESADE i cursos de l’Escola de Policia de Catalunya, entre d’altres.

Fins a dia d’avui ha estat directora del Projecte 112 (Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112) dels departaments d’Interior i Salut de la Generalitat de Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Acords del Govern 18.05.06

Acords del Govern 18.05.06
PDF | 55