El Govern aportarà un ajut addicional a les pensions mínimes fins a situar-les en 331 euros mensuals, un 65% de l'indicador de renda de suficiència a Catalunya

Generalitat i sindicats signen l'acord de creació de l'IRSC, l'indicador de renda de suficiència del nostre país i d'increment de les pensions mínimes

query_builder   3 maig 2006 17:30

event_note Nota de premsa

El Govern aportarà un ajut addicional a les pensions mínimes fins a situar-les en 331 euros mensuals, un 65% de l'indicador de renda de suficiència a Catalunya

Generalitat i sindicats signen l'acord de creació de l'IRSC, l'indicador de renda de suficiència del nostre país i d'increment de les pensions mínimes

Els consellers d’Economia i Finances, Antoni Castells; Treball i Indústria, Jordi Valls, i Benestar i Família, Anna Simó, i els màxims representants a Catalunya dels sindicats CC.OO i UGT, Joan Coscubiela i Josep Maria Álvarez, respectivament, han signat avui l’Acord de creació de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i d’increment de les pensions mínimes a Catalunya. Aquest és un nou indicador de prestacions econòmiques que, d’acord amb la Llei de prestacions econòmiques d’assistència social, servirà per garantir un ajut econòmic addicional a aquelles persones que reben pensions mínimes. La creació d’aquest indicador es correspon amb la mesura 85 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

El valor de l’IRSC s’ha fixat per aquest any en 509,8 euros mensuals i en 7.137,2 euros anuals i, segons aquest acord, s’actualitzarà anualment en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat. La Llei de Prestacions, actualment en tràmit parlamentari, estableix que la Generalitat abonarà un ajut addicional a les persones que reben pensions mínimes per sota d’aquest nou indicador. L’import, que s’abonarà a totes les persones que ho sol·licitin i que compleixin les condicions establertes, permetrà que el total de la pensió més l’ajut assoleixi aquest 2006 els 331,35 euros al mes, un 65% de  l’IRSC.

L’IRSC, que substituirà l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) com a valor de referència del nivell de renda, s’ha calculat tenint en compte el diferencial de preus de Catalunya respecte Espanya. Així, aquest 2006 l’indicador català és un 6,4% més alt que l’IPREM.

La creació d’aquest indicador propi de Catalunya servirà per fixar els complements que donarà la Generalitat a aquelles persones que perceben les pensions mínimes següents: viduïtat de menors de 60 anys, assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI), pensions no contributives (PNC), pensions assistencials del Fons d’Assistència Social (FAS), i subsidi de garantia d’ingressos mínims de la Llei d’Integració Social de Minusvàlid (LISMI). Per al càlcul d’aquest complement es tindran en compte la pensió, els ingressos patrimonials i els obtinguts per lloguers del pensionista, i qualsevol altre ingrés derivat dels rendiments personals o activitats professionals.

A més dels complements de rendes dels perceptors de pensions mínimes, l’IRSC també serà el referent per poder optar a altres serveis, prestacions o ajuts que ofereix la Generalitat i per calcular-ne l’import. Alguns d’aquests serveis, que actualment estan referenciats a l’IPREM, quedaran recollits en el Projecte de llei de prestacions econòmiques d’assistència social.

Creació d’una subcomissió de seguiment de l’IRSC

La creació de l’IRSC es correspon amb la mesura 85 de l’Acord estratègic inclosa en el capítol per al foment de la cohesió social. Per donar-li compliment, el febrer del 2005 es va constituir un grup tècnic format per membres dels departaments d’Economia i Finances, Benestar i Família, Presidència i Treball i Indústria i dels organitzacions sindicals CCOO i UGT.

L’acord signat avui preveu la creació, en el marc de la Comissió de Seguiment de l’Acord estratègic, d’una subcomissió encarregada tant d’informar sobre el funcionament de l’IRSC i el seu impacte econòmic, així com, de proposar la seva revalorització anual.

6 d’abril de 2006

1  

Fitxers adjunts

El Govern aportarà un ajut addicional a les pensions mínimes fins a situar-les en 331 euros mensuals, un 65% de lindicador de renda de suficiència a Catalunya

El Govern aportarà un ajut addicional a les pensions mínimes fins a situar-les en 331 euros mensuals, un 65% de lindicador de renda de suficiència a Catalunya
PDF | 38

undefined
undefined
undefined
undefined