Comunicat del Govern en relació amb els estudis, informes i enquestes del període 1983-2003

Davant les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació, el Govern vol recordar que ha actuat en tot moment amb legalitat i transparència en relació als estudis, informes i enquestes del període 1983-2003, que van ser inscrites en el Registre Públic d’Estudis d’Opinió el passat 16 de gener de 2006.

La successió dels fets és la següent:

• Pel Decret 1/2005 de l’11 de gener de 2005 es crea el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).

• El 15 de febrer de 2005 el CEO es posa en marxa, assumint el Registre Públic d’Estudis d’Opinió (RPEO) de l’Institut d’Estadística de Catalunya, com s’especifica en el seu decret de creació.

• A partir del mes de maig, s’inicia el procés de constitució del Servei d’Anàlisi de Dades que desplega el RPEO, amb l’objectiu de disposar d’un arxiu i un catàleg històric complert. Entre la documentació disponible apareixen referències a estudis elaborats anteriorment. Constatant l’interès de disposar d’aquesta documentació, amb l’objectiu de constituir una sèrie històrica de dades, des del CEO es sol•licita al Departament de Presidència la informació i, en el seu cas, l’aportació de la documentació esmentada.

• L’11 d’octubre de 2005 la Secretaria General de la Presidència lliura al CEO les enquestes i estudis del període 1983-2003 que es trobaven en l’Arxiu Central Administratiu del departament. Rebuda aquesta documentació, des del CEO es realitza una consulta al Gabinet Jurídic al constatar que la documentació rebuda supera les dates de l’arxiu històric, ja que el RPEO es va crear el 1998 i entre la documentació existent hi ha enquestes i estudis posteriors a aquesta data que, per tant, haurien d’estar-hi registrats.

• El 20 de desembre de 2005, el Gabinet Jurídic respon que s’han de inscriure en el RPEO tots els estudis realitzats amb posterioritat a la creació del registre. Així mateix, recorda que els estudis incorporats al registre s’han de comunicar al Parlament de Catalunya.

• El 16 de gener de 2006, es registren 175 expedients: els 33 realitzats entre 1998 i el 2003 amb el seu número de registre corresponent (307-339), i la resta, realitzats amb anterioritat sota el número de registre 306, amb purs efectes administratius de conservació històrica.

• El 27 del mateix mes el director del CEO comunica al president del Parlament de Catalunya la inscripció dels expedients en el RPEO.

• L’1 de febrer, la Secretaria General del Parlament comunica al director del CEO que ha pres nota i que ha tramès la documentació als grups parlamentaris per al seu coneixement.

La llei 23/2003 de 4 de juliol contempla que, des del moment que es registren expedients al RPEO, aquests passen a ser de caràcter públic i consultables per a qualsevol persona, física o jurídica, que ho desitgi.

A la vista d’aquests fets, el Departament de la Presidència obre una informació reservada per tal de determinar eventualment l’existència d’irregularitats en els processos administratius corresponents. Conclòs aquest expedient, es donarà el curs que calgui a les actuacions que procedeixin i s’informarà degudament.

24 de febrer de 2006

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 140