Acord de Govern: Es declara l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució del ramal de connexió al dipòsit de Can Xec a Montornès del Vallès

query_builder   7 març 2006 18:40

event_note Nota de premsa

Acord de Govern: Es declara l'ocupació urgent dels béns afectats per a l'execució del ramal de connexió al dipòsit de Can Xec a Montornès del Vallès

Al juliol de 2005, Aigües Ter Llobregat va signar amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès el Conveni de cooperació per al finançament de les obres del projecte constructiu del ramal de connexió al dipòsit de Can Xec a Montornès del Vallès. En aquest conveni es preveia l'execució de l'esmentat projecte constructiu. Aquest ramal permetrà el subministrament d'aigua a una part important del municipi de Montornès del Vallès.
 
Actualment ja està construït el dipòsit de Can Xec, i des de la presa C de la xarxa d'ATLL estan disponibles els cabals necessaris per al servei al municipi d'aquest dipòsit. Amb aquestes obres es permet el subministrament d'aigua des de la planta potabilitzadora del Ter.
 
D'altra banda, diversos nuclis i urbanitzacions del municipi de Montornès del Vallès han patit ja en els darrers estius una situació molt delicada pel que fa a l'abastament d'aigua, a conseqüència de l'esgotament dels pous, suficients anys enrere, i del creixement de la població, dèficit de servei que s'accentua durant els mesos més secs de l'any. Aquesta situació comporta la necessitat d'establir mesures extraordinàries de limitació del consum durant l'època estival.
 
Així doncs, el Govern ha acordat avui declarar la urgència de l'ocupació per tal que es dugui a terme de forma immediata l'actuació que consisteix en:
 
-          Una canonada de connexió des de la Derivació C de la xarxa general d’ATLL al dipòsit municipal existent de Can Xec, al terme municipal de Montornès del Vallès.
 
-          Pericó de connexió a la xarxa existent d’ATLL.
 
-          Pericó de cabalímetre per mesurar l’aigua aportada al dipòsit de Can Xec des de la xarxa d’ATLL.
 
Amb aquesta actuació es pretén millorar de manera substancial el sistema d’abastament d’aigua en alta a la població de l’esmentat municipi, incrementant la capacitat d’emmagatzematge i fent possible, d’aquesta manera, dotar de major garantia de continuïtat el subministrament des de la xarxa bàsica.
 
És previst que les obres, que tenen un pressupost de 459.444,70€, s’iniciïn durant el primer semestre d’aquest any.
 
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined