L’Agència Catalana de Residus atorgarà 11,3 milions d’euros fins al 2012 al Consorci del Vallès Oriental per al finançament de les obres de millora i ampliació de la planta de compostatge de fracció orgànica de residus municipals (FORM) a Granollers. La inversió es destinarà a la construcció d’una planta de digestió anaeròbia. La nova instal·lació, amb un cost total de 25 milions d’euros, entrarà en funcionament al llarg de 2008 i permetrà ampliar la capacitat de processament de residus de la planta fins a 45.000 tones l’any, a banda de millorar el procés de compostatge i tractament de les olors.
 
Les plantes de compostatge permeten reciclar les deixalles orgàniques i convertir-les en un producte anomenat compost, considerat un bon adob i un excel·lent regenerador orgànic. Per la seva banda, el tractament dels residus mitjançant la fermentació anaeròbia possibilita l’obtenció de biogàs, un combustible que es pot emprar per a usos industrials o bé en la producció d’energia elèctrica.
 
La millora de la planta de compostatge de Granollers està inclosa en el Pla d’Acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya (2005-2012), que defineix el nou model de gestió de residus impulsat per la Generalitat amb la col·laboració dels ens locals. Aquest nou model prioritza la prevenció i la recollida selectiva de la brossa, cosa que dóna lloc a diferents fraccions de residus: matèria orgànica, vidre, envasos lleugers, paper i la restant (la bossa d'escombraries que conté tot allò que el ciutadà no ha llençat selectivament). La Generalitat imposa el tractament de totes aquestes fraccions, inclosa la resta, per poder recuperar els materials que contenen i que poden aprofitar-se.