.Destaca l'execució d'obres de reforma durant l'estiu a 73 centres educatius, per un import d'11 milions

.Es convoquen subvencions per a l'escolarització d'infants de 0 a 3 anys

.Es destinen 3,9 milions d'euros a ajuts de menjador a la ciutat de Barcelona pels curs 2007-2008

El Govern ha autoritzat avui destinar un import de més de 22 milions d’euros a diverses inversions en matèria d’educació. Entre aquestes despeses, en destaca la inversió d'11 milions d'euros a l'execució d'obres de reforma, ampliació i millora (RAM) durant l'estiu a 73 centres educatius, aprofitant el període de vacances escolars. També cal destacar-ne els ajuts destinats a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys en llars d'infants municipals i els ajuts de menjador per a l'alumnat de centres sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona.
 
Quant a l'execució d'obres RAM, s'ha aprovat destinar 10.781.287 euros a la realització d'obres a 73 centres educatius durant els mesos d'estiu. El detall dels imports per serveis territorials és el següent:
 
Servei Territorial
Centres afectats
Import
Barcelona Ciutat
30
3.202.755,42
Barcelona Comarques
19
5.280.796,90
Girona
7
763.703,66
Tarragona
10
935.449,46
Terres de l'Ebre
7
598.582,39
TOTAL
73
10.781.287,83
 
 
Ajuts per a l’escolarització de nens de 0 a 3 anys
 
Per segon any consecutiu, el Govern convoca subvencions per a l'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys a les llars d'infants de titularitat municipal per al curs 2007-2008.
 
Aquestes subvencions, amb un import global de 6 milions d'euros, tenen com a objectiu reduir el cost del servei de llar d'infants a les famílies més desfavorides. 
 
Ajuts de menjador a les escoles públiques de la ciutat de Barcelona
 
El Govern ha aprovat també la convocatòria perquè uns 6.000 alumnes de centres sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona es beneficiïn d'ajuts de menjador per al curs 2007-2008. L'import global dels ajuts és de 3.960.000 euros.
 
Pavellons poliesportius a la Roca del Vallès i Molins de Rei
 
D'altra banda, el Govern també ha aprovat convenis amb els ajuntaments de la Roca del Vallès i de Molins de Rei per a la construcció de pavellons poliesportius en centres educatius, que serviran com a gimnàs per al centre i alhora seran d'ús municipal fora de l'horari lectiu.
 
En el cas de la Roca del Vallès, es destinaran 486.970 euros per a la construcció del pavelló, que s'ubicarà en un solar annex al CEIP Mogent. El pavelló i pistes poliesportives de Molins de Rei suposaran una inversió de 573.960 euros i se situaran en un solar annex al CEIP La Sínia.