Acord de Govern: El Govern destina 90 milions d'euros al Centre Direccional de Cerdanyola

query_builder   2 maig 2006 18:56

event_note Nota de premsa

Acord de Govern: El Govern destina 90 milions d'euros al Centre Direccional de Cerdanyola

S'impulsa la urbanització d'aquest sector de 340 hectàrees que acollirà el Parc de la ciència, el Sincrotró, una nova zona residencial i un corredor verd, i comportarà una inversió total de 225 milions d'euros
El Govern de la Generalitat ha donat un nou impuls per a la urbanització del “Centre Direccional - la Plana del Castell” a Cerdanyola del Vallès amb l’autorització d’una operació d’endeutament al Consorci que desenvolupa el sector per un import de 90 milions d’euros. Aquesta aportació econòmica li permetrà poder adquirir el 15,1% dels terrenys del sector i afrontar les despeses de la primera fase d’urbanització que li corresponen com a propietari del 25% del sòl. Amb l’acord d’avui es preveu que les obres d’urbanització puguin començar el tercer trimestre d’aquest any.
 
El Consorci, integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, té com a objecte actuar com a administració actuant en el desenvolupament urbanístic del Centre Direccional Cerdanyola, una actuació emblemàtica de la nova política urbanística i de concepció del territori que està impulsant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant el Programa de sòl 2005-2008.
 
Centre de desenvolupament de la regió metropolitana
 
Aquesta nova actuació vol conformar un nou assentament urbà que aculli la implantació d’activitats generades per les noves tecnologies i una zona residencial i d’habitatge lliure i protegit per atendre les noves necessitats d’habitatge derivades d’aquestes noves implantacions i pel creixement del municipi de Cerdanyola. I tot plegat sent respectuosos amb l’entorn, amb la vegetació i els torrents existents, i creant un encadenament de parcs connectats per corredors verds que enllacin amb el parc de Collserola. D’aquesta manera, el Centre Direccional de Cerdanyola de Vallès esdevindrà un del principals pols de desenvolupament de la regió metropolitana de Barcelona.
 
El Centre Direccional de Cerdanyola ocupa una superfície de 340 hectàrees de sòl estratègicament ubicades dins l’àrea metropolitana de Barcelona, connectades per la xarxa de carreteres locals, i situades entre el centre urbà de Cerdanyola del Vallès, el Parc Tecnològic del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona, el parc de Collserola i el terme municipal de Sant Cugat del Vallès. Està excel·lentment comunicat tant amb aquesta àrea i Barcelona, a on s’arriba en 20 minuts per l’autopista B-30, com amb la resta de Catalunya i Europa per la xarxa viària i ferroviària actual i futura. 
 
El Parc de la Ciència i la Tecnologia ocuparà una superfície de 58,5 hectàrees de sòl i 1.320.512 m2 de sostre. Serà una gran àrea destinada a activitats tecnològicament avançades i d’alt valor afegit que no siguin perilloses, ni nocives, ni molestes, ni contaminants del medi ambient.
 
El Parc està situat al costat de l’àmbit de 61.208 m2 que ocuparà el Sincrotró Alba. Aquest accelerador de partícules serà desenvolupat pel Consorci Cells (Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró), cofinançat per la Generalitat i l’Estat espanyol, i es començarà a construir aquest mes.
 
L’àrea destinada a habitatges és la més propera al nucli urbà de Cerdanyola del Vallès i ocupa una superfície de 24,2 hectàrees amb capacitat per a 3.300 habitatges dels quals 1.200 seran habitatges protegits.
Per últim cal afegir que el planejament del Centre Direccional respecta en molt alt grau els principis de desenvolupament urbanístic sostenible. El respecte al medi ambient es tradueix en la creació d’un ampli sistema d’espais lliures que contribueix de manera decisiva a assegurar la connexió entre els parcs naturals de Collserola i Sant Llorenç de Munt. La xarxa verda ocuparà un total de 155 hectàrees que suposen el 45,5% del sòl total del sector. Està formada per un seguit de parcs connectats entre sí per corredors que es fan coincidir amb elements de valor del territori (torrents, camins arbrats, etc) més un gran parc central de connexió entre el centre urbà de Cerdanyola del Vallès i el castell de Sant Marçal.
undefined
undefined
undefined
undefined