.El Consorci estarà format per l'Incasòl i l'Ajuntament de Vilanova i impulsarà la construcció de més de 4.100 habitatges al barri de l'Eixample Nord

.El nou barri comptarà amb 1.800 habitatges protegits i amb 55 hectàrees d'equipaments i serveis

El Govern ha aprovat avui la constitució d’un Consorci per al desenvolupament urbanístic del nou sector residencial de l’Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú, que acollirà fins a 4.125 habitatges nous, 1.879 dels quals en diferents règims protegits. A més, es preveu destinar 55 hectàrees a equipaments i serveis, de manera que es crearà un nou barri equilibrat. L’actuació s’emmarca en el Programa de Sòl 2005-2008 i el Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, promoguts pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, i de Medi Ambient i Habitatge, per tal de cobrir les necessitats actuals d’habitatge, així com promoure la construcció de pisos protegits.
 
El Consorci està format per l’Incasòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que s’encarregaran d’administrar i coordinar conjuntament a parts iguals la transformació urbanística de la zona.
 
Un nou barri a Vilanova i la Geltrú
 
El nou sector residencial Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú, situat al nord del nucli urbà entre la variant C-246 i la ronda Ibèrica, es projecta amb una superfície de 103 hectàrees amb capacitat per a 4.125 habitatges potencials, 1.879 dels quals protegits. Una part del sector, gairebé 55 hectàrees, es destinaran a serveis. L’actuació es desenvoluparà en tres fases diferents. Es preveu que la primera d’elles s’iniciï durant el quart trimestre de 2008, amb una inversió de prop de 22 milions d’euros.
 
El desenvolupament d’aquest sector permetrà, a més, preservar la urbanització de la Platja Llarga, ja que els aprofitaments urbanístics previstos en aquest espai, situat a primera línia de la costa, es traslladaran al nou Eixample Nord.