Durant la visita comprovarà el funcionament del procés de presentació de les sololicituds per acollir-se als ajuts i les prestacions de la Llei de promoció personal i atenció a les persones amb situació de dependència
La directora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carolina Homar, acompanyada del director del Programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb situació de dependència, Jordi Tudela, i de les persones responsables del Centre Municipal d'Atenció a les Famílies de l'Hospitalet de Llobregat, visitarà aquest equipament de serveis socials dilluns 21 de maig a les 11.00 hores.

Durant la visita, la directora de l'ICASS de Departament d'Acció Social i Ciutadania té previst comprovar el funcionament del procés de recollida de sololicituds per a la valoració del grau de dependència que preveu el desplegament a Catalunya de la Llei de promoció personal i atenció a les persones amb situació de dependència.

Durant aquest any seran reconeguts els drets de les persones que tinguin una valoració d'alta dependència. Aquesta valoració la realitzarà un professional acreditat al domicili o al centre de residència de la persona sololicitant. Segons el grau de dependència, es garanteixen dos tipus d'aportacions: una cartera de serveis socials segons les necessitats (serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal, de teleassistència i d'ajuda a domicili, de centre de dia i d'atenció residencial), i prestacions econòmiques (per pagar a un professional o comprar un servei, per a la cura de l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no professional i per a assistència personal a persones amb gran discapacitat).