La consellera de Benestar i Família, Anna Simó, el conseller dEconomia i Finances, Antoni Castells, i lalcalde de Barcelona, Joan Clos, signaran demà dimecres, 11 de gener, un conveni per a la compravenda duna parcella en la qual subicarà la nova seu del Departament de Benestar i Família a la ciutat comtal