El proppassat dissabte 9 de juny, va retornar del Congo la delegació del Departament d'Acció Social i Ciutadania que havia viatjat als dos Congo per desencallar les adopcions pendents a la República del Congo (Brazzaville) i a la República Democràtica del Congo (Kinshasa). La delegació va mantenir nombroses entrevistes amb representants dels ministeris congolesos d'Afers Socials i d'Exteriors i de l'Ambaixada d'Espanya a Kinshasa i va visitar les cases bressols que acullen els menors pendents d'adopció; fruit d'aquestes actuacions s'han desencallat les adopcions pendents.
El proppassat dissabte, dia 9 de juny, va retornar del Congo la delegació del Departament d'Acció Social i Ciutadania que havia viatjat als dos Congo per desencallar les adopcions pendents a la República del Congo (Brazzaville) i a la República Democràtica del Congo (Kinshasa). La delegació estava composta per la Directora de l'ICAA, Sílvia Caselles, la Cap del gabinet de la Consellera, Roser Vidal, una tècnica d'adopcions internacionals i dos representants de les famílies pendents d'adopció.

La delegació va mantenir nombroses entrevistes amb representants dels ministeris congolesos d'Afers Socials i d'Exteriors i de l'Ambaixada d'Espanya a Kinshasa i va visitar les cases bressols que acullen els menors pendents d'adopció per les famílies catalanes. Fruit d'aquestes actuacions s'han desencallat les adopcions pendents amb els següents resultats:

  • Adopcions pendents a República Democràtica del Congo (Kinshasa):
    1. s'han finalitzat els dos processos d'adopció dels infants que eren adoptables i que havien quedat pendents per part de l'ECAI ADIC. Les famílies i els seus fills han arribat ja a als seus domicilis de Catalunya i d'Andalusia.

  • Adopcions pendents a la República del Congo (Brazzaville): s'han resolt 8 dels 11 expedients pendents:

1) s'han instat 6 demandes d'adopció, de les quals 4 tenen ja sentència d'adopció i han d'esperar el termini d'un mes per a què aquesta pugui ser ferma. Els 2 restants estan pendents, però es resoldran en breu.

2) dels 4 infants que s'havia anunciat per part del govern congolès que no eren adoptables, 2 s'ha resolt la seva situació familiar i finalment podran ser adoptats per les famílies a les quals se'ls havia assignat. Els dos restants estan pendents de que s'acabi d'estudiar la seva situació familiar.

3) l'infant que va ser adoptat per una família catalana i que no va poder viatjar a Catalunya per haver-se detectat l'existència de pares biològics, està pendent de resolució judicial del procés d'apel·lació iniciat.

Pel que fa a les famílies catalanes que ja havien acabat el procés d'adopció a Brazzaville no hi ha cap novetat. Des del Departament s'entén, per tant, que són processos d'adopció ferms.

El Departament vol agrair el bon treball de l'Ambaixada espanyola a Kinshasa i la confiança dipositada en el Departament per part de les famílies pendents d'adopció per tal que les negociacions obertes de govern a govern hagin fructificat com l'únic camí per garantir la màxima legalitat i transparència en els processos d'adopció.