La consellera de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó, participarà dijous 23 de febrer, a les 15h, a Brussel·les, en el Consell de Ministres dEducació, Joventut i Cultura de la Unió Europea. La secretària general de Joventut, Marta Rosàs, acompanyarà la consellera en la seva intervenció.Per primera vegada un/a conseller/a del Govern català sexpressarà al Consell de Ministres de la Unió Europea en llengua catalana.
Simó exposarà davant la secció de Joventut el posicionament de les comunitats autònomes sobre la implementació del Pacte Europeu per a la Joventut dacord amb la posició comuna adoptada per les comunitats autònomes el 16 de febrer a Madrid. El Pacte Europeu per a la Joventut, que es troba en fase de debat previ a la seva aprovació posa de manifesta la voluntat dels estats membres de la Unió Europea de treballar sota unes perspectives comunes en matèria de política dinclusió i oportunitats per a la joventut.Durant el primer semestre del 2006 el Govern de la Generalitat ostenta la representació de les comunitats autònomes de lestat espanyol en els Consells de la Unió Europea en els àmbits de cultura, joventut, ocupació, afers socials i dones, i protecció dels consumidors, en el marc dels acords adoptats el 9 de desembre de 2004 per la Conferència per Afers Relacionats amb les Comunitats Europees (CARCE), que obra la participació de les CA a determinats Consell de Ministres.