El Taller és el primer grup cooperatiu diniciativa social de Catalunya
La consellera de Benestar i Familia, Carme Figueras inaugurarà demà, divendres 9 de juny a les 16:30h, la nova seu del Taller Escola de Barcelona (TEB) al barri de Sant Andreu. Acompanyaran la consellera lalcalde de Barcelona, Joan Clos; la directora dels serveis territorials de Benestar i Família a Barcelona, Matilde de las Heras; i la presidenta del Taller Escola de Barcelona, Josi Llorenç.El Taller Escola Barcelona (TEB) és el primer grup cooperatiu diniciativa social de Catalunya. El seu objectiu fonamental és la promoció social i laboral de les persones amb discapacitat psíquica. El primer centre el van inaugurar lany 1965, si bé com a TEB funciona des de 1974. Actualment hi treballen unes 600 persones discapacitades, té més de 200 clients i gairebé un centenar de proveïdors i empreses collaboradores.Lactivitat laboral del Taller Escola Barcelona la constitueixen diferents serveis industrials com els envasats i embalatge, els auxiliars editorial, manipulats i muntatges especials, manteniment i gestió destocs i la fabricació de capses folrades i carpeteria.