La consellera Capdevila obrirà una ronda de consultes per informar sobre els instruments de valoració i els barems de la Llei de dependència

El Consell Territorial ha acceptat introduir les esmenes de millorament del reglament presentades pel Departament d'Acció Social i Ciutadania

query_builder   22 gener 2007 20:00

event_note Nota de premsa

La consellera Capdevila obrirà una ronda de consultes per informar sobre els instruments de valoració i els barems de la Llei de dependència

El Consell Territorial ha acceptat introduir les esmenes de millorament del reglament presentades pel Departament d'Acció Social i Ciutadania

Durant la reunió de constitució del Consell Territorial per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, que ha tingut lloc a la seu del Ministeri d'Afers Socials avui dilluns 22 de gener, i en la qual ha participat la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, s'han treballat els preacords per establir quin serà el barem que ha de determinar el grau i els nivells de dependència. Aquest barem haurà de ser acordat pel nou organisme territorial i, posteriorment, aprovat pel Govern Central mitjançant Reial Decret.

El barem establirà els criteris objectius de valoració del grau d’autonomia de la persona, de la seva capacitat per a realitzar les diferents activitats de la vida diària, els intervals de puntuació per a cadascun dels graus i els nivells de dependència, i el protocol amb els procediments i les tècniques que s’han de seguir per a realitzar la valoració de les aptituds observades en cadascun dels casos.

En definitiva, el barem valorarà tant la capacitat de la persona per portar a terme les activitats de la vida diària com la necessitat d’ajuda, recolzament o supervisió per a la seva realització en persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental. La valoració es realitzarà tenint en compte els corresponents informes de salut i l’entorn en què viu l’afectat.

En aquest sentit, la consellera s’ha compromès en els pròxims dies obrir una ronda de consultes per informar sobre els instruments de valoració i els barems de la Llei de dependència amb els sectors implicats en l’àmbit d’atenció a les persones amb dependència.

Acabada la reunió, la consellera ha expressat la seva satisfacció pel fet d’haver obtingut l’aprovació de les esmenes presentades pel Govern de la Generalitat. Una de les esmenes fa referència a la composició del Consell Territorial, que tindrà 17 representants de les Comunitats Autònomes, en compte d’11 de l’Administració Central. L’altra esmena destacada suposa que els acords del Consell Territorial s’han d’aprovar per una majoria qualificada de les comunitats autònomes.

El Consell Territorial ha d’aprovar en poc temps tots els instruments, els mecanismes, els criteris i els procediments que seran clau en el desenvolupament de la nova Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Una vegada acordats i aprovats aquests i altres punts, es determinarà la data d’inici per a la presentació de sol·licituds de valoració pel reconeixement del nivell de dependència i els drets que se’n deriven. Està previst això sigui possible a partir de l’abril de 2007.

La Generalitat recomana als interessats que es mantinguin informats a través del web del Departament d’Acció Social i Ciutadania, dels serveis socials del seu municipi i del telèfon d’atenció ciutadana 012.

L’aplicació de la Llei de dependència es farà de forma progressiva fins l’any 2015 segons el grau de dependència que surti de la valoració. Durant el primer any només s’aplicarà la llei en els casos que presentin una dependència de Grau III o Gran Dependència: persones amb pèrdua total de l’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial i que necessiten ajuda continuada per al desenvolupament de les activitats bàsiques.

Serà a partir del 2008 que s’aplicarà en els casos de Grau II de dependència o Dependència Severa i, progressivament, als casos amb Grau I o Dependència Moderada, fins a acabar amb la implementació al 2015.

L’administració de la Generalitat, conjuntament amb les corporacions locals, sens perjudici d’allò que aprovi el Consell Territorial, ja està treballant en aquells processos que seran fonamentals per a realitzar la valoració de grau de dependència i l’accés als recursos i les prestacions, especialment per aquelles persones que tinguin una valoració de Gran Dependència.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined