La Generalitat multiplica per dotze els recursos per al món local en matèria d'acollida i integració

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui dilluns, 1 d'agost, les bases de la convocatòria que gestiona la Secretaria per a la Immigració

query_builder   1 agost 2005 14:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat multiplica per dotze els recursos per al món local en matèria d'acollida i integració

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui dilluns, 1 d'agost, les bases de la convocatòria que gestiona la Secretaria per a la Immigració

La Secretaria per a la Immigració ha obert una nova línia d’ajuts als ens locals i els consells comarcals per desenvolupar programes d’acollida i integració duts a terme l’any 2005. La Generalitat repartirà d’aquesta manera el 50% del Fons Estatal per a l’acollida i la integració dels immigrants així com pel reforç educatiu, pel qual Catalunya ha rebut un total de 27 milions d’euros.

Per raons de disponibilitat pressupostària, el crèdit inicial autoritzat és de 452.800 euros. Tanmateix, aquesta quantitat s’ampliarà fins arribar als 13’5 milions d’euros.

Aquests ajuts representen la primera partida específica que el Govern de la Generalitat adreça al món local per desenvolupar programes d’acollida i integració adreçats a les persones nouvingudes. Respecte el 2004, les recursos s’han multiplicat per més de dotze.

Respecte l’any passat, aquesta injecció econòmica per a polítiques d’acollida i integració representa un augment de 12.447.094 milions d’euros. L’any 2004 la dotació pressupostària en aquesta matèria va ésser d’1.101.260 euros.

Podran accedir als ajuts:

Els municipis amb més de 20.000 habitants. Els municipis amb menys de 20.000 habitants que tinguin un percentatge de població estrangera empadronada superior a la mitja oficial de Catalunya (11,4% a gener de 2005), i amb un mínim de 1.000 persones estrangeres empadronades. Els consells comarcals.

La Generalitat ha pactat el sistema de repartiment del fons amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Els criteris per a la concessió de les subvencions s’han acordat en funció de les dades demogràfiques del municipi, en funció de l’experiència duta a terme en programes i accions d’integració i en funció de la qualitat dels programes i accions que s’hi presentin.

Requisits de la convocatòria

Per a rebre els ajuts, caldrà que els programes i accions dutes a terme pels ajuntaments i consells comarcals s’ajustin als objectius del Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008 de la Generalitat, aprovat pel Govern el passat 28 de juny de 2005. Així, podran ser objecte de subvenció els programes i accions següents:

1. Programes d’acollida de les persones estrangeres immigrades

La finalitat d’aquests programes és la promoció d’una major autonomia que ajudi a les persones estrangeres immigrades en el seu procés d’incorporació a la societat en igualtat d’oportunitats i d’obligacions. Tipus d’activitat:

a. Programes que promoguin el coneixement de l’entorn on han arribat.

b. Cursos d’iniciació al català.

c. Accions d’acolliment residencial temporal i d’urgència per a persones estrangeres en situacions de vulnerabilitat, incloses les que oficialment tinguin la condició de refugiades i desplaçades temporals.

d. Accions d’assessorament laboral i d’informació sobre el mercat i els drets laborals.

e. Accions d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.

f. Programes de coneixement d’entorn adaptats a les realitats concretes dels treballadors temporers.

2. Programes de promoció de la igualtat d’oportunitats i d’acomodació de la diversitat cultural

La finalitat d’aquests programes és l’equiparació progressiva de les persones estrangeres immigrades a la mateixa situació que la resta de ciutadans. Tipus d’activitat:

a. Contractació de professionals de la diversitat.

b. Accions per facilitar l’accés a tots els serveis i recursos i adaptació dels recursos a les noves realitats.

c. Formació dels professionals per atenció al públic en contextos culturalment diversos. Accions de formació dels professionals dels serveis municipals de tots els àmbits i, especialment, els qui fan atenció directa.

d. Accions de promoció de la participació de les persones estrangeres immigrades a tots els àmbits de la vida cultural, social, esportiva, etc.

e. Programes que promoguin la capacitació individual, lingüística, laboral o acadèmica.

f. Programes que promoguin la interrelació i el coneixement mutu.

g. Programes que promoguin la gestió de la diversitat en tots els àmbits.

h. Programes que promoguin la sensibilització del conjunt de la població.

i. Programes que promoguin la integració d’infants i joves d’orígens diversos.

j. Programes que promoguin la participació i integració de dones d’orígens diversos.

3. Accions específiques

a. Despeses extraordinàries produïdes pel procés de normalització dels treballadors i treballadores estrangers.

b. Situacions excepcionals o d’urgència.

c. Reforç en àrees amb especial incidència d’atenció a persones estrangeres immigrades.

d. Accions d’acollida i d’integració social i laboral de persones que gaudeixin de la condició de retornades, d’acord amb la llei 25/2002, de 25 de novembre.

e. Altres accions relacionades amb l’objecte de la Convocatòria.

Les sol·licituds s’hauran d’efectuar i trametre pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes, a través de l’EACAT: http://www.eacat.net

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined