Aquest Pla interdepartamental que lidera Benestar, marca vuit línies estratègiques dactuació en diferents àmbits on poden emergir factors dexclusió social
Aquest proper dimecres, 22 de febrer, la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, donarà a conèixer en roda de premsa, els principals eixos i línies estratègiques que fixa el Pla per a la Inclusió i Cohesió Social de Catalunya, després dhaver estat consensuades en el Consell Executiu de Govern.El Pla, que ara es troba en ple procés de participació amb el món local, els agents socials i la resta de departaments de Govern, ha de ser leina del Govern de la Generalitat per millorar la situació de col.lectius i territoris més desafavorits, a la vegada, que ha dimpulsar una societat més cohesionada i més justa.En el trancurs de la roda de premsa, es facilitaran dades sobre levolució de la Renda Mínima dInserció a Catalunya (PIRMI) en darrers 14 anys, així com també altres dades sobre líndex de Desenvolupament Humà i líndex de Pobresa a Catalunya, entre daltres.La consellera Simó serà acompanyada pel director General de lInstitut Català dAssistència i Serveis Socials (ICASS), Martí Masferrer.