El Consell Executiu de Govern d’ahir va donar llum verda a l’informe de l’avantprojecte de Llei de serveis socials, i està previst que s’aprovi la cartera de serveis per al primer any i la memòria econòmica el proper Govern de 17 de gener, després d’incorporar-hi les darreres esmenes del procés participatiu preceptiu.

El Departament de Benestar i Família ha informa que calcula que en l’etapa final d’implantació de la Llei de serveis socials s’hauran creat al voltant de 40.000 nous llocs de treball en el sector d’atenció a les persones amb necessitats d’atenció social. Aquesta previsió es basa en bona part en les inversions i l’increment de serveis previstos en l’atenció a les persones en els centres residencials i al domicili, que tenen com a objectiu l’ampliació de les cobertures socials, que actualment són encara baixes.

A més, la previsió evidencia una activitat productiva de primera línia que, a més, no es deslocalitza, perquè se centra en el treball d’atenció a les persones d’àmplies zones i sectors socials perfectament definides i estudiades en la Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2004-2007 i en la futura Programació 2008-2011. Aquesta nova ocupació és en un 25 % de places de titulació universitària en els camps del treball social, la educació social, la psicologia, la pedagogia, la medicina i la infermeria; i en un  75 % de professionals de l’atenció personal i familiar a domicili o en centres residencials.

A més, la creació de nous llocs de treball també té en compte que la nova Llei de serveis socials farà aflorar l’economia submergida que existeix en el sector d’atenció a les persones amb necessitats d’atenció social. Per possibilitar aquest procés, el Departament ha promogut arribar durant l’any 2006 a un pacte amb els sindicats, les entitats i empreses proveïdores dels serveis i les administracions locals.

El Departament, també és conscient que el personal del sector residencial i d’atenció domiciliària tenen unes remuneracions baixes i unes condicions de treball especials, preveu un increment de sous que s’aniran realitzant a través de la fixació d’uns percentatges per a l’increment dels sous dels professionals i per millorar el manteniment i l’explotació i el creixement de la cobertura dels serveis socials.

La consellera Anna Simó va anunciar a principis de la legislatura que l’elaboració i l’aprovació de la Llei de serveis socials seria una de les màximes prioritats del Govern, per a la millora i l’aprofundiment de les noves polítiques socials del país. El Departament de Benestar i Família amb aquesta nova Llei de serveis socials establirà la garantia i la universalitat del dret progressiu als serveis socials per a totes les persones que tenen necessitats d’atenció social a Catalunya.

Una vegada conclòs l’ampli i el sistemàtic procés de participació dels sectors implicats en l’elaboració, el Govern de la Generalitat està en procés d’aprovació de l’avantprojecte de Llei perquè entri abans d’un mes al Parlament.