Generalitat i Ajuntament acorden l'aprovació dels estatuts i la posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

query_builder   29 setembre 2005 18:30

event_note Nota de premsa

Generalitat i Ajuntament acorden l'aprovació dels estatuts i la posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

El Consorci genera, per primera vegada, un espai de planificació conjunta dels serveis socials a Barcelona, entre el Govern de la Generalitat i l’AjuntamentL’aprovació dels estatuts del Consorci és el pas definitiu per la seva constitució, que serà refrendada per l’aprovació del Consell Executiu del Govern de la Generalitat i pel ple de l’Ajuntament de Barcelona.
La posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha estat una de les prioritats compartides en matèria social, des de l’inici de l’actual legislatura, tant pel Departament de Benestar i Família com per l’Ajuntament de Barcelona. L’aprovació de la Carta Municipal, l’any 1998, recollia ja la seva creació. Al llarg d’aquests gairebé dos últims anys, l’establiment d’un nou marc de col·laboració entre el Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament de Barcelona ha fet possible un acord definitiu sobre els Estatuts del Consorci i sobre el seu procés de constitució i inici de la seva activitat.

El Consorci de Serveis Socials té com a objectiu desenvolupar, en l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, els serveis, establiments, programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social, per tal de garantir un bon accés als serveis en una clara voluntat política de donar una atenció de proximitat a la ciutadania. D’entre les seves funcions, cal destacar la capacitat de proposar la planificació general de serveis socials a Barcelona, que ha d’aprovar el Consell Executiu de la Generalitat, així com la programació i la gestió dels serveis d’atenció especialitzada de tercer nivell, és a dir, serveis adreçats als col·lectius de dones i d’infància en risc, persones amb discapacitat i drogodependents.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona s’estructura a partir del Consell de Govern i la Gerència, com a òrgan de gestió. La Consellera de Benestar i Família presidirà el Consell de Govern que estarà format per un vicepresident o vicepresidenta, designat/da per l’Alcalde de Barcelona, més cinc membres en representació de la Generalitat de Catalunya i tres membres en representació de l’Ajuntament.

Un cop constituït el Consorci, el Consell de Govern en la seva sessió constitutiva designarà els membres d’una Comissió Mixta que fixarà els criteris per a l’assumpció progressiva de les funcions del Consorci, d’acord amb la Carta Municipal i els Estatuts del Consorci.

En aquesta mateixa línia de col·laboració interinstitucional, el passat 13 de juliol es va signar el Conveni d’Equipaments d’Atenció Especialitzada, per mitjà del qual la Generalitat es compromet a la construcció de 50 nous equipaments a la ciutat de Barcelona, a partir de cessions de sòl realitzades, de forma gratuïta, per l’Ajuntament. Aquest Acord suposarà la creació, en els propers anys, de més de 2.600 noves places en centres de dia i residències adreçades a la infància, la gent gran i les persones amb discapacitat.

El Departament de Benestar i Família i l’Ajuntament són conscients que a Barcelona cal seguir esmerçant esforços per tal de superar les mancances de serveis socials, assolir els compromisos de ràtios de cobertura establerts per a finals del 2007, i acostar-se als països socialment més avançats d’Europa. En aquesta perspectiva, des del Departament i l’Ajuntament s’ha treballat a fons per la signatura del Conveni d’Equipaments i per a la posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona en una decidida aposta per la reordenació dels sistema i per una atenció social de qualitat i de proximitat.

El Consorci de Serveis Socials que ara es posa en marxa representa doncs un segon pas endavant en l’objectiu compartit entre ambdues institucions de millorar i expandir l’oferta de serveis socials a Barcelona, de forma ordenada i ben estructurada, per tal de satisfer de forma progressiva les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined