El Consell Executiu ha aprovat el nomenament d’Anna Maria Miró i Sabaté com a nova secretària general del Departament de Benestar i Família, en substitució d’Antoni Segarra i Barreto.

Anna Maria Miró i Sabaté, nascuda a Sitges, l’any 1957, i mare d’una filla. Enginyera en informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Direcció Pública EMPA (ESADE) i postgrau en Economia i Gestió del Medi Ambient per la Universitat de Barcelona.

És funcionària del cos tècnic superior, branca informàtica, de la Diputació de Barcelona, del Ministeri d’Educació i Ciència de l’Estat i del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat secretària i coordinadora del Pla estratègic i comissionada de la presidència per a la Societat del Coneixement de la Diputació de Barcelona. Ha exercit de professora dels postgraus de comunicació local, comunicació política i govern local a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, i ha impartit cursos en la Universitat Pompeu Fabra, seminaris d’ESADE i cursos de l’Escola de Policia de Catalunya, entre d’altres.

Fins a dia d’avui ha estat directora del Projecte 112 (Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112) dels departaments d’Interior i Salut de la Generalitat de Catalunya.