El Govern s'adhereix a l'Any Europeu de la Igualtat d'Oportunitats per a Tothom 2007

L'objectiu d'aquesta iniciativa europea és sensibilitzar l'opinió pública sobre els avantatges d'una societat justa i cohesionada

query_builder   13 febrer 2007 16:00

event_note Nota de premsa

El Govern s'adhereix a l'Any Europeu de la Igualtat d'Oportunitats per a Tothom 2007

L'objectiu d'aquesta iniciativa europea és sensibilitzar l'opinió pública sobre els avantatges d'una societat justa i cohesionada

El Govern ha acordat adherir-se a l'Any Europeu de la Igualtat d'Oportunitats per a Tothom 2007 - Cap a una Societat Justa. El suport i la participació en la celebració d'aquesta iniciativa europea es realitzarà a través del Departament d'Acció Social i Ciutadania, d'acord amb les línies d'acció del Govern d'Entesa. Segons aquestes línies d'acció, les polítiques públiques han de promoure la consecució d'una Catalunya en la qual la cohesió social sigui efectiva, tingui en compte tota la ciutadania, en totes les seves diferències i situacions específiques, al llarg de tot el seu cicle vital i en tots els diferents àmbits de la vida quotidiana.

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van declarar l'any 2007 l'Any Europeu de la Igualtat d'Oportunitats per a tothom - Cap a una societat més justa (Decisió núm. 771/2006/CE), amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre els avantatges d'una societat justa i cohesionada. Amb aquesta proposta es pretenen adoptar iniciatives de conscienciació per rebutjar les actituds i les conductes discriminatòries, i proporcionar més informació a la ciutadania sobre els drets i les obligacions legals.

En aquest marc, aquest any s’han fixat una sèrie d’objectius específics en quatre àmbits:

- Drets: conscienciar sobre el dret a la igualtat i a no patir discriminació, així com sobre la problemàtica de la discriminació múltiple.

- Representació: estimular un debat sobre com augmentar la participació en la societat del grups víctimes de discriminació, així com una participació equilibrada entre homes i dones.

- Reconeixement: facilitar i celebrar la diversitat i la igualtat.

- Respecte: promoure una societat més cohesionada.

Antecedents legals

El dret de la igualtat davant la llei i de protecció de totes les persones contra qualsevol tipus de discriminació, constitueix un dret universal reconegut en diversos textos legals, com ara: la Declaració Universal dels Drets Humans, de 1948; el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, de 1950; o els acords de les Nacions Unides sobre drets civils i polítics i sobre drets econòmics, socials i culturals, de 1966. En el marc de les institucions europees, el Tractat de la Unió Europea (Art. 6) es basa en els principis de llibertat, democràcia, respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i de l'Estat de Dret, tal i com resulten de les tradicions constitucionals comunes als Estats membres.

A Catalunya, l'Estatut d'Autonomia inclou en el seu article 4 sobre Drets i principis rectors, un punt 2 on es diu que "Els poders públics de Catalunya han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer el drets dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat";  així com un punt 3 en el qual es fa constar que "Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined