o A través d'una experiència pilot, les Entitats ECOM i FAS oferiran assistència personal a 60 persones amb discapacitat
o L'acord de Govern d'avui autoritza el departament, mitjançant l'ICASS, a atorgar la subvenció directa amb caràcter plurianual
El Govern, a través de l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, ICASS del Departament d’Acció Social i Ciutadania, atorgarà dues subvencions per valor de 2.034.971 a les entitats Federació ECOM i la Fundació Autònoma Solidària (FAS) per finançar projectes d'assistència personal dirigits a garantir el dret a les persones amb discapacitat física a desenvolupar el seu projecte de vida personal en qualsevol faceta: personal, laboral, acadèmica i social. La Federació ECOM, formada per 126 associacions de persones amb disminució física, treballa per a la plena integració social de les persones amb disminució.

La subvenció aprovada, de 793.940 euros el 2007 i 902.290 euros el 2008, servirà per finançar l’experiència pilot que oferirà servei d’assistència personal a 50 persones amb discapacitat.

Per la seva banda, l’ajut concedit a la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) anirà destinat al servei d’assistència personal a 10 estudiants de la UAB amb discapacitats físiques. La subvenció és de 117.757 euros el 2007 i de 220.984 euros el 2008.

El Departament d’Acció Social i Ciutadania col·labora i impulsa aquestes iniciatives tant per la seva faceta innovadora i singular com per la seva coincidència amb les polítiques de l'ICASS d'atenció a persones amb discapacitat física basada en el dret a la igualtat d'oportunitats, a la vida independent, a la participació i a la seva plena integració social