El Departament de Benestar i Família detalla les actuacions previstes dotades amb vuit milions d'euros contra la violència domèstica

query_builder   20 abril 2005 17:00

event_note Nota de premsa

El Departament de Benestar i Família detalla les actuacions previstes dotades amb vuit milions d'euros contra la violència domèstica

Aquesta setmana es publicarà l’Ordre per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per al manteniment de sistemes de resposta urgent per a les dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i les seves filles.

El Departament de Benestar i Família preveu destinar vuit milions d’euros aquest any 2005 a diverses actuacions contra la violència domèstica. En concret, les actuacions previstes són:

El desenvolupament de recursos d’acolliment La millora dels recursos d’urgència locals La posada en funcionament d’equipaments d’atenció especialitzada La posada en funcionament de subequips mòbils especialitzats La posada en funcionament dels punts de trobada La subvenció a les entitats dedicades a aquest àmbit

Els recursos d’acolliment, destinats a les dones que pateixen violència i els seus fills i les seues filles, preveuen el reforçament de les condicions de seguretat, acompanyament i suport per part de personal professional qualificat. Aquesta actuació inclou el manteniment dels cinc serveis d’acolliment de titularitat de la Generalitat de Catalunya, situats a les comarques del Gironès, el Tarragonès, el Segrià, el Vallès Oriental i el Barcelonès. També inclou el manteniment dels pisos de suport on s’ubicaran els serveis d’acolliment, la posada en funcionament d’un nou servei d’acolliment per a dones al Baix Llobregat i el manteniment del servei d’atenció psicològica per a dones que pateixen violència.

L’impuls de la millora dels recursos d’urgència del món local està pensat per atendre situacions d’emergència. Precisament, aquesta setmana s’obre la convocatòria per a l’any 2005, a partir de la publicació de l’Ordre per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ajuntaments de més de 20.000 habitants, consells comarcals i les entitats públiques que hi estan vinculades, per al manteniment de sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a les dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i les seves filles. El termini per presentar sol·licituds és de dos mesos a comptar des de la data de publicació de l’Ordre al DOGC. D’aquesta manera, l’últim dia de presentació ha de coincidir amb l’ordinal del dia de la publicació.

Pel que fa als equipaments de servei d’atenció especialitzada, aquest any se’n posaran en funcionament tres. Aquest servei públic especialitzat està destinat a oferir informació, atenció i recuperació a totes les dones i als seus fills i les seues filles afectades per processos de violència, per facilitar la reparació del dany patit. D’altra banda, també es posaran en funcionament els subequips mòbils especialitzats, que han de prestar el seus serveis d’acord amb els serveis d’atenció especialitzada i altres actuacions genèriques.

Aquest any també es posaran en funcionament un total de set punts de trobada. Aquest servei té com a objectiu atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar. Concretament, té com a finalitat assegurar la protecció del menor, en el compliment del règim de visites dels fills i les filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública.

Finalment, el pressupost previst a les actuacions contra la violència domèstica també preveu subvencionar a les entitats que es dediquen a la prevenció de la violència i l’atenció a les dones i els infants que pateixen violència. Aquesta convocatòria s’ha fet mitjançant l’Ordre BEF/51/2005, de 16 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a entitats per a programes de suport a les famílies i a la infància per a l’any 2005 (publicada al DOGC núm. 4326, del 18 de febrer, p. 3351). En concret, un dels punts de la convocatòria es refereix a la detecció, la prevenció, l’atenció i la recuperació en els supòsits de violència domèstica tant en dones com en infants.

El Departament de Benestar i Família ha donat compte d’aquestes accions en resposta a una pregunta parlamentària.
undefined
undefined
undefined
undefined