Benestar registra les adopcions internacionals per facilitar la recerca dels orígens biològics

Aquesta mesura forma part del Servei d'Atenció Postadoptiva que ha posat en funcionament l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

query_builder   22 març 2006 10:45

event_note Nota de premsa

Benestar registra les adopcions internacionals per facilitar la recerca dels orígens biològics

Aquesta mesura forma part del Servei d'Atenció Postadoptiva que ha posat en funcionament l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció

Benestar i Família, a través de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), va posar en funcionament el Servei d’Atenció Postadoptiva el passat mes de juny de 2005. Amb la creació d’aquest servei es va donar resposta a les noves demandes familiars i als professionals que les atenen, com ara educadors i sanitaris. Aquest programa es va posar en funcionament per garantir l’assessorament i l’orientació a totes aquelles famílies adoptives que ho requereixen per a resoldre les necessitats que puguin sorgir en el procés d’adaptació familiar i social, així com per a l’assessorament en el procés d’integració dels infants de diferents procedències en aquests nous entorns.

Un dels objectius d’aquest servei és l’acompanyament en la revelació i la recerca dels orígens de la persona adoptada. Aquest assessorament es realitza a través dels professionals de l’ICAA amb l’assoliment de la majoria d’edat. Aquesta part del programa de postadopció estava prevista per al 2007, però, l’ICAA n’ha avançat el desplegament per a aquest any 2006. Aquesta actuació s’emmarca dins del Servei d’Atenció Postadoptiva per a l’ajut en la recrca dels orígens per a les persones adoptades.

Garantir els drets dels infants adoptats

Així com en l’adopció d’infants de Catalunya ja existeix un protocol d’actuació que defineix els procediments que s’han de seguir per garantir els drets de les persones en aquest àmbit, a partir d’aquest any, en l’adopció internacional també es preveuen actuacions concretes que caldrà realitzar perquè quan els infants adoptats arribin a la majoria d’edat puguin, sempre i quan ho desitgin, accedir a la informació sobre els seus orígens.

Per garantir aquesta mesura, l’ICAA disposarà de la informació referent a totes les adopcions internacionals. D’aquesta manera, es tindrà una cura especial en que les famílies adoptives segueixin el compromís, reglamentàriament establert, d’aportar la sentència de l’adopció, o el document notarial, per completar l’expedient de l’infant adoptat. També s’aconsella aportar-hi els informes mèdics que es faciliten en els processos d’adopció, ja que poden contenir informació que pot ser útil per a la recerca dels orígens. En els processos d’adopció internacional la informació sobre la identitat de la família d’origen sovint és desconeguda o no es té cap referència. Tanmateix, sí que sol haver-hi informació sobre les primeres atencions rebudes pels infants, sobre l’orfandat on han estat i sobre les persones que els van atendre.

L’ICAA no ha deixat de fer en cap moment aquest registre de documentació dels processos d’adopcions internacionals. Ara, amb l’existència dels ajuts per a l’adopció internacional, és demana obligatòriament l’aportació de la còpia de la sentència d’adopció i tota la documentació que ho acrediti. Aquests documents contenen informació imprescindible per averiguar els orígens biològics i la procedència de la persona adoptada.

Amb aquest nou procediment, l’ICAA registrarà la informació personal de tots els infants adoptats a l’estranger. Aquesta registre es troba a disposició de les persones adoptades que en qualsevol moment de la seva vida vulguin accedir-hi per averiguar els seus orígens o iniciar una recerca del seu passat. D’aquesta manera, no es tracta de crear un nou registre, sinó que més aviat es garanteix que es completarà l’existent amb tota la informació possible.

Evolució del nombre d’adopcions internacionals

A Catalunya, l’any 2005, va haver-hi un total de 1.419 adopcions internacionals i es van registrar un total de 2.588 sol·licituds. Des de 1998 l’evolució de les adopcions a altres països ha anat creixent d’una manera progressiva.

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Adopcions internacionals 297 376 558 1.047 1.056 1.042 1.562 1.419

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined