Benestar i Família instal·larà a les comarques gironines el primer centre d'atenció integral per a dones i infants víctimes de la violència domèstica

query_builder   7 març 2005 16:15

event_note Nota de premsa

Benestar i Família instal·larà a les comarques gironines el primer centre d'atenció integral per a dones i infants víctimes de la violència domèstica

Aquest centre, que entrarà en funcionament abans de l’estiu, formarà part d’una xarxa d’atenció a les dones i als infants víctimes de la violència domèstica.

Avui, la vespra del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la consellera Anna Simó ha fet un balanç dels recursos existents i les actuacions dutes a terme en l’àmbit de la violència domèstica. Entre d’altres iniciatives del Departament de Benestar i Família, la consellera ha presentat els recursos que es posaran en funcionament en els propers mesos en aquest àmbit: la Unitat de Violència Familiar, la xarxa de centres d’atenció integral i els punts d’acollida. L’objectiu d’aquets diferents recursos és atendre les necessitats de les dones i els infants que pateixen violència domèstica de gènere.

Pel que fa a la xarxa de centres d’atenció integral, la consellera Anna Simó ha anunciat la posada en marxa del primer centre a les comarques gironines abans de l’estiu. La consellera ha declarat que aquesta part del territori “presenta una xarxa en funcionament d’atenció a les dones que pateixen violència amb una molt bona coordinació entre els agents implicats i un funcionament del protocol de treball, condicions que han fet decidir el Departament per ubicar-hi el primer centre d’aquestes característiques a Catalunya”.

Els Centres d’Atenció Integral

La xarxa de centres d’atenció integral és una de les conseqüències del desenvolupament del Programa per a l’abordatge integral de les violències contra les dones (2005-2007) del Pla d’Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones a Catalunya (2005-2007) que aprovarà pròximament el Govern. Una de les línies estratègiques del programa està dedicada a l’atenció, que consisteix a definir i desenvolupar models d’atenció integral mitjançant una xarxa de serveis de qualitat en tots els àmbits i a tot els territoris de Catalunya.

El model d’atenció integral a les diverses situacions de violències contra les dones s’estructura fonamentalment a través de 3 eixos:

Informació, per consolidar, millorar i ampliar els diferents serveis i les estratègies d’informació que facilitin a les dones les eines necessàries per conèixer els servies que estan al seu abast. Atenció primària, per treballar els sistemes de detecció i intervenció que donin resposta adient a les diferents necessitats de les dones que pateixen violències. Atenció especialitzada, a través del desenvolupament de xarxes d’atenció integral.

Sobre aquest model es posen en marxa els centres d’atenció integral, que ofereixen informació, atenció i recuperació a les dones i els seus fills i filles afectats per processos de violència, per facilitar la reparació del dany patit. Aquest servei integral serà present progressivament a tot el territori de Catalunya, amb l’objectiu que n’hi hagi un per regió, i es duran a terme a través d’un equip multidisciplinar format per informadores, treballadores socials, psicòlogues, educadores socials (per tractar específicament els infants), assessores jurídiques, inseridores laborals i  mediadores culturals.

El desplegament dels centres integrals d’atenció a les dones al territori es farà de forma gradual, de manera que l’existència de protocols de treball coordinat entre diferents administracions, entitats i organismes serà un requisit importantíssim perquè el centre integral pugui funcionar. D’aquesta manera es pretén que el centre s’insereixi en aquesta xarxa i treballi de forma coordinada amb tots els agents implicats. El conjunt de serveis s’oferiran en un espai propi que garanteixi la seguretat i la confidencialitat de les persones que s’hi adrecin. Cadascun dels centres tindrá un cost aproximat d’uns 493.000 euros anuals.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined