Benestar garanteix la prestació dels ajuts per a l'atenció de la gent gran amb dependència amb la visita de les persones sol·licitants al domicili

Aquesta mesura suposa la revisió de les valoracions realitzades el 2003 i la continuïtat de les prestacions que no s'adaptin a la normativa vigent

query_builder   6 març 2006 18:00

event_note Nota de premsa

Benestar garanteix la prestació dels ajuts per a l'atenció de la gent gran amb dependència amb la visita de les persones sol·licitants al domicili

Aquesta mesura suposa la revisió de les valoracions realitzades el 2003 i la continuïtat de les prestacions que no s'adaptin a la normativa vigent

En l’actualitat, la prestació dels ajuts per a les persones grans amb dependència, com ara el programa Viure en Família, està condicionada a la revisió de la situació que en motiva l’atorgament. Aquesta és una mesura ordinària que efectua l’Administració amb l’objectiu de detectar possibles fraus en la concessió de les prestacions i garantir l’apliacaió dels criteris establerts al conjunt de la ciutadania.

Seguint el procediment establert, l’any 2004 el Departament de Benestar i Família, a través de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), va tramitar uns 40.000 expedients d’atenció a la dependència. L’operació de revisar cada cas es va realitzar mitjançant un contracte extern amb l’empresa Fisiogestión, SA, que va actualitzar les valoracions dels expedients pendents de l’anterior legislatura.

D’aquesta manera, totes les persones que van rebre l’ajut d’atenció a la dependència durant l’any 2004 van ser visitades, per garantir que complien els requisits que estableixen els criteris de la prestació per a l’atenció de la gent gran amb un determinat grau de dependència.

La necessitat de revisar totes les prestacions de dependència

D’acord amb la necessitat de revisar totes les prestacions que s’atorguen, durant l’últim quadrimestre de 2005 es va procedir a la revisió dels ajuts concedits l’any 2003. Aquesta revisió es va restringir als casos de persones d’entre 65 i 85 anys que en el moment d’accedir al programa disposaven d’una valoració de baixa dependència. Amb aquesta mesura es pretenia la revisió dels casos que havien accedit a la prestació amb el mínim de puntuació necessària.

El grau de dependència es calcula a partir de la capacitat d’autonomia de les persones per dur a terme les activitats de la vida diària (AVD) i de la capacitat cognitiva. En aquesta revisió dels ajuts atorgats l’any 2003, es va establir que les persones majors de 85 anys i totes aquelles valorades amb major dependència, ja que percentualment podrien ser tributàries de l’ajut i per això no serien revisades. Pel que fa a les persones menors de 65 anys, com l’accés a l’ajut es realitza segons la qualificació del grau de disminució, i aquestes dades estan creuades amb les de la valoració que fan els CAD, tampoc és necessària una revisió.

Per accedir al programa de prestacions, les persones majors de 64 anys han de tenir un nivell de dependència per a les AVD igual o superior a 15 punts, o bé han d’estar afectades en un nivell greu de l’estat cognitiu. A banda, els ingressos no poden superar el límit establert (36.060,76 euros anuals) i la prestació no és compatible amb l’estada amb centres residencials o sociosanitaris (la prestació és un suport per a les persones amb un cert nivell de dependència que visquin a casa).

Revisions realitzades per professionals

Els professionals de l’entitat contractada disposaven tots ells d’una acreditació nominal individual (que havien de complementar amb el document d’identitat) confeccionada per l’ICASS per poder acreditar-se. Prèviament s’avisa del motiu de la visita. L’ICASS ha atés totes les consultes i peticions per part del persnal que realitza les visites i els usuaris afectats.

A totes les persones que se’ls suspèn el pagament se’ls envia la corresponent resolució administrativa on es fa constar la data de la visita i la puntuació obtinguda. Si una persona no està d’acord amb la resolució, pot presentar un recurs administratiu, tal com s’explica a la resolució. En cap cas no es reclamen endarreriments ni la resolució té efectes retroactius, ja que s’entén que el no compliment dels criteris ha estat en el moment d’efectuar la visita que confirmés el perfil de dependència.

Els pagaments de l’ajut s’han fixat amb efectes gener de 2006. En cap cas s’ha fet durant el darrer quatrimestre del 2005. La modificació dels criteris per acollir-se al Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar en cap cas afecten a persones usuàries que reben l’ajut amb anterioritat. De fet, les valoracions s’han fet mantenint els requisits d’accés fixats el 2003. Els nous requisits de dependència es van fixar amb la convocatòria de 2004.

La revisió d’aquests ajuts és una garantia per a la societat davant l’administració que atorga les prestacions i representa un esforç de regularització de situacions que fins ara eren poc demostrables. En cap cas, però, la persona a qui se li treu l’ajut ha comès cap frau, per això, no s’ha fet cap reclamació amb efectes retroactius. El Departament de Benestar i Família entén que el no compliment dels criteris és el resultat de la visita que confirma quin és el perfil i el grau de dependència.

undefined
undefined
undefined
undefined