El Departament de Benestar i Família, a través dels equips professionals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, un cop assumida la tutela i fetes les actuacions de defensa judicial i cura a l’hospital, treballarà en el diagnòstic sobre les necessitats futures de la menor de Montcada i Reixach, que actualment està ingressada a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Benestar considera com a alternatives més adequades, l’acolliment de la menor amb un família acollidora d’urgència o bé el seu ingrés en un centre d’acollida de menors. Aquestes mesures han de permetre disposar del temps suficient per valorar amb profunditat i serenitat quin recurs definitiu és millor per la menor i procedir a la seva recuperació integral.

Els centres d’acolliment són centres dependents de la DGAIA on ingressen aquells menors que, a causa d’una problemàtica greu, han de ser separats de la seva família. Es tracta d’un recurs que dóna resposta immediata als casos en què es detecta una situació de risc greu per a la integritat física o psíquica de l’infant, i en els quals es fa necessària una intervenció d’urgència.

La funció dels centres d’acolliment és doble: protecció immediata dels menors, davant del risc vital de supervivència; i estudi diagnòstic multidisciplinari i en profunditat del cas, per plantejar una proposta o mesura per a l’infant que garanteixi un futur en millors condicions i que permeti un desenvolupament físic, psicològic i social adequat dels infants. El procés d’observació de l’infant s’efectua per part dels educadors mitjançant protocols sistematitzats.

Actualment a Catalunya hi ha 39 famílies acollidores d’urgència i diagnòstic, i una trentena més estan en procés d’avaluació per poder-ho ser. A gener d’enguany, 41 infants es trobaven en acolliment d’urgència i diagnòstic. La diferència d’aquestes famílies acollidores d’urgència respecte a altres acolliments és el fet que aquestes famílies reben una formació específica sobre aquest tipus d’acolliment, a més de la formació bàsica sobre l’acolliment familiar.

El Departament de Benestar i Família vol agrair l’interès de moltes famílies catalanes que al llarg d’aquests darrers dies s’han posat en contacte amb el Departament per acollir la menor. El Departament vol recordar que a Catalunya hi ha més de 500 infants tutelats per la Generalitat que poden rebre el suport de famílies acollidores en diverses modalitats (col·laboradores de cap de setmana i festius, llarga durada, urgència i diagnòstic). Les persones que vulguin donar aquest pas es poden informar bé trucant al telèfon 012 o bé adreçant-se a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció. Al gener de 2005 hi havia 541 infants en acolliment familiar aliè. Al gener d’enguany, el nombre s’ha vist augmentat fins als 595 infants.

El Departament de Benestar i Família també vol recordar l’existència del telèfon de la Infància (900 300 777), al qual qualsevol ciutadà/na es pot  adreçar per resoldre els seus dubtes o bé rebre informació sobre aspectes diversos al voltant de la protecció dels infants.

Així mateix, el Departament disposa del servei de la DGAIA, que funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, que actua quan els professionals que segueixen i detecten situació de risc per a un infant (serveis socials de primària, metges i professionals sanitaris, educadors, cossos policials, jutges i fiscals, etc.) n’informen seguint el protocol establert, ja sigui via telèfon o fax. En aquest sentit, al llarg de l’any 2005, aquest servei va atendre 6.242 trucades telefòniques.

El Departament de Benestar va publicar el setembre de 2004 el treball Maltractaments físics greus a nadons i menors de quatre anys, que es va trametre a tots els professionals que intervenen en la detecció i l’abordatge de les possibles situacions de risc dels infants de Catalunya, per aportar elements tècnics interdisciplinaris per facilitar la detecció precoç i la intervenció intensiva i rigorosa en els casos de possibles maltractaments físics greus en nuclis familiars, davant de la complexitat de l’abordatge diagnòstic d’aquests casos.