Acció Social rebrà les primeres sololicituds de valoració de la dependència a partir del 21 de maig

El consell de direcció del Prodep, presidit per la Consellera Capdevila, dissenya el desplegament i el calendari de la llei de la Dependència

query_builder   26 abril 2007 18:14

event_note Nota de premsa

Acció Social rebrà les primeres sololicituds de valoració de la dependència a partir del 21 de maig

El consell de direcció del Prodep, presidit per la Consellera Capdevila, dissenya el desplegament i el calendari de la llei de la Dependència

La consellera Capdevila, ha presidit el Consell de direcció del programa ProdeP (Programa per a l'impuls i ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències) que ha aprovat, entre altres temes de l'ordre del dia, el desplegament de la llei de Dependència a Catalunya; entre altres, s'ha aprovat el model de sololicitud de valoració de dependència, la contractació dels 23 equips de valoració i formació del 160 professionals i s'ha fixat el dia 21 de maig com a inici de la tramitació de sololicituds de valoració de Grau
La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presidit, avui, 26 d'abril, el Consell de direcció del programa ProdeP (Programa per a l'impuls i ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències) que ha aprovat, entre altres temes de l'ordre del dia, el desplegament de la llei de Dependència a Catalunya.

Punts aprovats de l'ordre del dia:

 • El model de sol·licitud de valoració de dependència
 • Les instruccions pels serveis socials de primària per atendre les sol·licituds (ajuntaments i consells comarcals)
 • La proposta d'acord de govern per a la contractació dels 23 equips de valoració i formació del 160 professionals del sistema de valoració.
 • Una campanya d'informació als ciutadans a través del telèfon de la dependència
 • Cursos de formació als equips d'atenció social primària de les administracions locals

Calendari previst per al desplegament de la llei de dependència:

 • Dimarts, 8 de maig : Presentació al Consell de Govern de l'acord de Govern per contractació de 23 equips de valoració, formats per uns 160 tècnics en total
 • Primera quinzena de maig: formació d'equips de valoració
 • Dilluns, 21 de maig: Inici tramitació de sol·licituds de valoració de Grau i Nivell
 • Primera quinzena de juny: Inici de valoracions a domicili
 • Es preveu un termini de 3 mesos per resoldre les sol·licituds de valoració, sempre i quan s'hagi presentat tota la documentació pertinent

Si bé encara no s'han concretat els serveis ni els imports dels ajuts/prestacions que s'han d'acordar en les comissions de treball en el marc del Consejo Territorial de la Dependència, la Llei estableix serveis com ara plaça residència, centre de dia, teleassistència o atenció domiciliària; o bé prestacions vinculades als serveis esmentats (pagar el cuidador professional o no professional o pagar l'assistent personal).

Es calcula que entre 30.000 i 35.000 persones seran reconegudes el primer any com a Grau III de gran dependència a Catalunya, segons dades del Llibre Blanc de la Dependència. Així mateix, es preveu que els 23 equips de valoració, integrats per uns 160 tècnics, puguin valorar anualment unes 125.000 persones.

Cal tenir present que tota persona que a hores d'ara ja forma part del sistema públic de protecció català de la dependència mantindrà el actual nivell d'ajuda o servei. I tots aquells usuaris actuals que siguin valorats com a grans depenents veuran millorada notablement la seva atenció. Igualment les persones que es trobin en un centre residencial seran ateses pel centre per tal de facilitar la seva sol·licitud i la seva valoració no havent de desplaçar-se del centre.

Col·lectius que se'n podran beneficiar: Persones que tinguin una situació de dependència permanent: (persones grans; persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals greument afectades; persones amb malaltia mental greu; discapacitats sensorials amb un grau d'afectació elevat; menors de 0-3 anys)

Es considera una persona gran depenent aquella que haurà estat valorada en 75 punts o més.

Per exemple:

 • persona gran que necessita suport continuat per a les activitats quotidianes com ara per menjar (que vagin a comprar per ella, li cuinin, li donin de menjar...), per anar al WC (ajudar-la a anar-hi, netejar-la, etc.), per anar el llit (ajudar-la a anar el llit, etc.).
 • persona amb discapacitat o malaltia mental amb més del 75% que necessita suport continuat per les activitats de la vida diària.

Finançament de la Llei:

L'Estat garanteix un nivell mínim de protecció. La proposta feta per l'Estat és de 250 euros al mes per persona depenent. Aquest import es transfereix a les Comunitats autònomes, que han d'invertir el mateix import (250€); a més l'Estat, via conveni bilateral amb la Generalitat, pot aportar 257 euros més, i aquest import acordat serà igualat per la Comunitat autònoma (257€). Per la qual cosa en total són 1.014 euros per persona/mes Pel que fa a les propostes de prestacions, la única que es coneix oficialment és la voluntat del Ministeri de pagar als cuidadors un màxim de 561 euros/mes. Cal recordar que el passat 2006 la Generalitat ja va destinar 700 milions d'euros a l'atenció a la gent gran, persones discapacitades, amb malaltia mental, la dependència... Ara, amb la nova Llei, per primera vegada, l'Estat transferirà diners per finançar directament la dependència.

Aquests imports, però, no s'han de confondre amb els costos dels serveis i prestacions que rebrà l'usuari. La persona depenent haurà de pagar una part del cost del servei en funció de la seva renda, tenint en compte que tan sols es computaran les rendes de la persona, no la dels seus familiars obligats, i la renda derivada de patrimoni obligat a declaració, exclosa l'habitatge habitual.

Es podrà per rebre informació, assessorament o orientació a través del telèfon d'informació gratuït 900 300 500; també al telèfon 012 o al web del departament http://www.gencat.net/benestar. Altres punts d'informació són: els serveis socials, els centres d'atenció primària de salut, les entitats, les oficines d'informació ciutadana de la Generalitat i del Portal Social http://www.portalsocial.net

undefined
undefined
undefined
undefined