El conseller Sabaté presenta un projecte de llei per millorar el sistema democràtic de les EMD

Primera intervenció del conseller de Governació al Parlament

query_builder   18 maig 2006 18:24

event_note Nota de premsa

El conseller Sabaté presenta un projecte de llei per millorar el sistema democràtic de les EMD

Primera intervenció del conseller de Governació al Parlament

El conseller de Governació i Administracions Públiques, Xavier Sabaté, ha presentat avui al Parlament un projecte de llei de modificació de l’article 81 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. El canvi que es planteja fa referència a l’ocupació de la presidència de les entitats municipals descentralitzades (EMD), en cas de vacant. El conseller Sabaté ha destacat que aquesta modificació legislativa té com a objectiu resoldre un dèficit democràtic de l’actual normativa.

Xavier Sabaté ha explicat que, actualment, l’article 81 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu que, en el cas que es produeixi una vacant en la presidència de les EMD, aquesta vacant sigui ocupada per la següent persona que hagi obtingut més vots populars en les eleccions a aquest òrgan unipersonal. “Aquest criteri altera la correlació de forces polítiques que presenten candidatures” ha assenyalat el conseller, perquè, actualment, en cas de vacant, es nomena president o presidenta de l’entitat una persona presentada per un partit o coalició que no ha estat la força més votada a les eleccions.

Amb la nova redacció dels articles 81.1, 81.6 i 81.7 es garanteix, d’una banda, que la presidència de les EMD es continuï cobrint mitjançant l’elecció directa dels candidats, i de l’altra, que la persona que substitueixi el president o presidenta inicial hagi estat presentada pel partit o coalició que hagi estat la força més votada a les eleccions.           

S’estableix, per tant, que cada candidatura hagi d’incloure un candidat o candidata suplent i que, en cas de vacant en la presidència, aquesta vacant hagi de ser ocupada per la persona suplent de la candidatura que hagi obtingut més vots en les eleccions. S’estableix també que, en cas de nova vacant, la junta de veïns o el consell general, segons el cas, com a comissió gestora, elegeixi el nou president o presidenta entre els seus membres, per majoria simple.

Finalment, s’estableix que, en cas d’empat entre diverses candidatures, sigui nomenat president o presidenta el candidat o candidata del partit o coalició que hagi aconseguit un millor resultat electoral en l’àmbit de l’EMD.

undefined
undefined
undefined
undefined