Allà s'ha entrevistat amb el secretari executiu de l'UNCCD, Hama Arba Diallo, per estudiar vies de col·laboració entre els dos organismes.

Aquest any 2006 és, segons Nacions Unides, l'Any Internacional de la Desertificació i des de l'ACCD es vol abordar aquest tema de manera més directa. El Pla director revisat de cooperació al desenvolupament 2003-2006 ja incorpora la sostenibilitat ambiental com a objectiu transversal de la Cooperació Catalana. El pla anual 2006 preveu avaluar la integració d'aquest factor ambiental i proposar un pla d'acció.

En el cas concret de la desertificació i la sequera en algunes zones del planeta, el director de l'ACCD, Àlex Masllorens, ha explicat que "hi ha una forta relació entre aquest problema i el desenvolupament socioeconòmic dels països més empobrits". Factors com la deforestació o l'erosió del sòl, la pèrdua de fertilitat i de terres cultivables, etc. influeixen negativament en el desenvolupament d'aquests pobles.

En el marc de la jornada, la Convenció de Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació (UNCCD) ha demanat la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en alguns dels seus projectes al Carib i a la zona del Sahel, en concret a Mauritània.