Catalunya ha demostrat en diverses ocasions la seva solidaritat, compromís i capacitat de mobilització i organització per un món més just, solidari i en pau. En aquest sentit, ha estat present als diversos Fòrums Socials Mundials (FSM), Europeus i regionals que s'han anat celebrant en els últims anys.

L'ACCD va participar en la passada edició del Fòrum Social Mundial que va tenir lloc el mes de gener de 2005 a Porto Alegre. Enguany, repeteix l'experiència i també participa i col·labora en l'organització de les edicions descentralitzaces del Fòrum Social Mundial de Bamako i de Caracas, aquesta última, prevista per als dies 24 i 29 d'aquest mes. En totes dues edicions,l'ACCD aprofitarà per intercanviar experiències amb les diverses organitzacions i entitats que hi participen, així com per recollir les peticions i demandes que es puguin fer en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Atès que la immigració serà un dels principals temes tractats durant el Fòrum, des de l'ACCD s'ha recolzat la participació al FSM d'una delegació d'associacions d'immigrants residents a Catalunya. A més, pel que fa a l'enfortiment del teixit associatiu i de la societat civil africana, i amb l'objectiu de fomentar la participació i la implicació de les entitats africanes a aquest esdeveniment, des de l'ACCD s'ha fet una col·laboració per a la participació de les contraparts africanes de les entitats catalanes.

El Fòrum Social Mundial és un espai democràtic de debat, reflexió i formulació de propostes d'intercanvi d'experiències i articulació de moviments socials, ONG i altres organitzacions de la societat. En aquesta nova manera d'organitzar-se de la societat civil, aquest espai és el punt de trobada, de reflexió i de diàleg amb l'objectiu d'articular totes aquelles entitats i moviments compromesos en accions concretes, tan a nivell local com internacional, per tal d'assolir un món més just, més solidari i en pau. Un món que treballa i predica per la globalització de la solidaritat i la pau.