En relació amb les reaccions suscitades per l’entrevista apareguda en data 19 de març de 2006 a La Vanguardia, el conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya fa constar el següent:

1. El conseller Joan Carretero emet la seva opinió pròpia com a militant d’ERC, davant la situació política actual a Catalunya i a l’Estat espanyol, tal com fan regularment altres membres del Govern d’acord amb la ideologia de la força política a la qual pertanyen. En ús de la llibertat d’expressió, aquesta és una pràctica també habitual en altres governs, com és el cas del ministre Bono i les seves consideracions crítiques amb el president de la Generalitat, reiterades un cop i un altre.

2. El conseller no amaga que la seva opinió, com la del seu partit, és crítica amb la fase final del procés de reforma estatutària i amb el resultat obtingut, el qual considera forçat, dubtós i una mica precipitat, coincidint així amb l’opinió emesa pel mateix president de la Generalitat.

3. El conseller lamenta que algunes d’aquestes opinions, fora de context, puguin afectar de manera no positiva la dinàmica d’acció unitària del Govern català, així com les seves relacions amb altres governs. Aquesta dinàmica hauria de ser mantinguda per tots els partits que l’integren i tots i cadascun dels seus consellers i conselleres, sense excepció.

4. El conseller espera que el poble de Catalunya participarà, activament, en la manifestació democràtica dels seus interessos davant el proper referèndum sobre el nou Estatut de Catalunya i, alhora, reitera el seu compromís com a titular del Departament de Governació a posar tots els instruments al seu abast per garantir-hi la màxima participació possible.

5. El conseller es referma en la voluntat i la necessitat que l’actual Govern de Catalunya esgoti la legislatura, amb l’objectiu de poder complir els projectes del Pacte del Tinell, compromesos oficialment davant el poble de Catalunya, amb la signatura dels tres partits.