Recomanacions de l'Agència Catalana del Consum als usuaris de telefonia amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei de millora de la protecció dels consumidors i usuaris

La nova norma prohibeix l'arrodoniment a l'alça en el temps de durada de les trucades

query_builder   1 març 2007 11:00

event_note Nota de premsa

Recomanacions de l'Agència Catalana del Consum als usuaris de telefonia amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei de millora de la protecció dels consumidors i usuaris

La nova norma prohibeix l'arrodoniment a l'alça en el temps de durada de les trucades

La nova Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció dels consumidors i usuaris prohibeix l’arrodoniment a l’alça en el temps consumit, les clàusules que estableixin terminis de durada excessiva i les limitacions que excloguin o obstaculitzin el dret de l’abonat a posar fi al contracte.

A més, reconeix el dret de l’usuari a donar-se de baixa d’un servei de la mateixa manera en què se’n va donar d’alta.És a dir, sense cap sanció ni càrrega onerosa o desproporcionada com la pèrdua de les quantitats abonades per avançat, l’abonament de quantitats per serveis no prestats efectivament, l’execució unilateral de les clàusules penals que s’haguessin fixat contractualment o la fixació d’indemnitzacions que no es corresponguin amb els danys efectivament causats.

A partir de l’1 de març de 2007, els operadors de telefonia estan obligats a complir amb aquestes obligacions.

Davant l’augment de tarifes anunciat per alguns operadors de telefonia mòbil, l’Agència Catalana del consum recomana tenir en compte els següents drets bàsics:

Modificacions contractuals:

Qualsevol proposta de modificació de les condicions contractuals ha de ser comunicada a l’abonat amb una antelació mínima d’1 mes. En aquesta comunicació s’ha d’informar a l’abonat que, en cas de no acceptar les noves condicions, té dret a rescindir anticipadament el contracte sense cap penalització.

La baixa del servei contractat:

Si l’usuari demana la baixa per incompliment contractual per part de l’operadora l’eficàcia d’aquest requeriment serà immediata.

Amb caràcter general, tots els usuaris tenen dret a rescindir el contracte per voluntat pròpia en qualsevol moment. El contracte s’extingirà per les causes generals d’extinció dels contractes i especialment per voluntat de l’abonat, que ho haurà de comunicar al prestador del servei amb una antelació mínima de 15 dies naturals al moment en què ha de sortir efecte.

Clàusula de permanència:

La normativa garanteix el dret de l’usuari a donar-se de baixa sense penalització. L’existència de la clàusula de permanència no impedeix a l’usuari exercir aquests dret abans que finalitzi el contracte, amb independència que la baixa pugui comportar algun altre tipus d’efecte.

  •  Alguns contractes (especialment de telefonia mòbil) solen incloure un període mínim de permanència ja que l’usuari accepta com a contrapartida algunavantatge o benefici en l’adquisició del terminal (una reducció del preu del mòbil). En aquests casos, l’operador podria exigir una compensació a l’usuari per donar-se de baixa sense complir el període mínim. No obstant això, no es penalitza l’usuari sinó que es recupera el benefici que n’ha obtingut per haver-s’hi compromès. Ara bé, la quantia de la compensació ha de ser calculada en virtut del termini que es va acordar amb l’operador i ha de complir els requisits legals de proporcionalitat, sense que representi la pèrdua de quantitats abonades per avançat, l’abonament de serveis no prestats efectivament o la fixació d’indemnitzacions que no es corresponguin amb danys efectivament causats.
  • Si la clàusula de permanència ha estat motivada per una oferta de preus, una modificació unilateral de les tarifes per part de l’operador no justifica cap dret a exigir a l’abonat cap tipus de compensació, atès que ha estat una modificació unilateral del contracte.

Dret a la portabilitat:

És un dret de l’usuari a mantenir el seu número telefònic quan canviï d’operador, en qualsevol moment. Quan sol·licita l’alta al nou operador, li sol·licita el servei de portabilitat de numeració i també la gestió de baixa del servei que li ha ofert l’anterior operador.

 

És un dret de l’usuari a mantenir el seu número telefònic quan canviï d’operador, en qualsevol moment. Quan sol·licita l’alta al nou operador, li sol·licita el servei de portabilitat de numeració i també la gestió de baixa del servei que li ha ofert l’anterior operador.

Consultes i reclamacions: A través del Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 012 per atendre consultes, peticions d’informació, dubtes o aclariments respecte a aquest tema:

Les oficines públiques d’informació als consumidors per demanar informació i/o presentar una reclamació/denúncia.

També es pot demanar assessorament a través d’una Associació de Consumidors

És una garantia contractar amb una empresa adherida a unaJunta Arbitral de Consum.

Totes les empreses de telefonia disposen de Fulls Oficials de Reclamació/Denúncia.

Més informació i adreces: www.consum.cat

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined