Les caixes d'estalvis catalanes destinaran 36 milions d'euros a projectes socials el 2007

La Generalitat i les entitats renoven per desè any el conveni en matèria d'obra social

query_builder   26 abril 2007 13:00

event_note Nota de premsa

Les caixes d'estalvis catalanes destinaran 36 milions d'euros a projectes socials el 2007

La Generalitat i les entitats renoven per desè any el conveni en matèria d'obra social

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, ha signat avui amb els directors generals de les caixes catalanes la renovació del conveni de col•laboració en matèria d’obra social que la Generalitat manté, des de fa deu anys, amb la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis. Aquest any, aquestes entitats destinaran un total de 36.121.890 euros a finançar projectes de caràcter social i cultural, un 23,9% més que l’any passat. Els recursos vehiculats a través d’aquest acord representen un 7% de l’import total que el conjunt de caixes catalanes destinarà el 2007 a l’obra social.

Per primera vegada, les entitats tenen la possibilitat de dividir l’import d’aquest conveni en dos trams. Els recursos destinats al tram A s’invertiran en els projectes que decideixi una comissió de seguiment formada per representants de la Generalitat i la caixa d’estalvis i constituïda específicament amb aquesta finalitat. D’altra banda, els recursos destinats al tram B continuaran distribuint-se com fins ara. És a dir, cada entitat escollirà, entre una relació de projectes implementats per entitats sense ànim de lucre i prioritaris per als diferents departaments del Govern, aquells que més s’adeqüin a l’orientació de la seva pròpia obra social.

La distinció entre dos trams permetrà que una part de l’obra social de les caixes distribuïda a través d’aquest conveni pugui destinar-se a projectes de major envergadura i de caràcter estratègic per al país. La intenció del govern català, que exerceix d’aquesta manera la tasca orientadora en matèria d’obra social que li encomana la legislació vigent, és que els recursos compromesos a través del tram A es destinin a grans actuacions en àmbits com la dependència, la recerca i la innovació o el coneixement de l’anglès. Si es creu convenient, a més, els projectes inclosos en aquest primer tram podran abastar compromisos de caràcter plurianual, la qual cosa demostra la voluntat del govern que siguin iniciatives de caràcter estructural i amb efectes a mitjà termini. No obstant això, el destí final d’aquests recursos s’haurà de concretar en el si de les comissions que es crearan durant les properes setmanes.

El tram B, per la seva banda, mantindrà la mateixa orientació que fins ara i els recursos que s’hi destinaran serviran per finançar projectes socioculturals, però amb un impacte directe sobre diversos col·lectius amb necessitats específiques.

Entitats

Aportació 2007 (€)

Caixa de Pensions

26.320.000

Caixa de Catalunya

4.900.000

Caixa del Penedès

1.015.000

Caixa de Terrassa

910.000

Caixa de Sabadell

706.160

Caixa de Girona

672.000

Caixa de Manresa

562.310

Caixa de Tarragona

490.000

Caixa de Laietana

385.000

Caixa de Manlleu

161.420

Total

36.121.890

Un total de 519 projectes finançats l’any 2006

Els 29 milions d’euros vinculats al conveni d’obra social de l’any 2006 es van destinar a 519 projectes. L’any passat, govern i caixes d’estalvis van dedicar una atenció especial a totes aquelles iniciatives relacionades amb l’atenció a la dependència. Aquest àmbit d’actuació s’havia considerat prioritari en el si de la Comissió Mixta Generalitat - Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, que va crear un grup tècnic per coordinar accions en aquest camp. Així, es van finançar 56 projectes relacionats amb l’atenció a la dependència per un import de 10,2 milions d’euros, un 35,3% dels recursos totals del conveni.

Per volum de recursos gestionats, el segon àmbit d’actuació és aquell que agrupa les iniciatives relaciones amb la promoció de la cultura popular i tradicional catalana, amb 5,5 milions d’euros i 162 projectes. Per la seva banda, les accions per a la conservació i difusió del patrimoni cultural van rebre 2,1 milions d’euros.

També destaquen els 63 projectes relacionats amb el medi ambient, que van obtenir recursos provinents del conveni amb les caixes catalanes per valor de 2 milions d’euros. Les actuacions en matèria de joventut també van rebre l’any passat una atenció preferent amb 41 projectes finançats per un valor global de 1,2 milions d’euros. A les iniciatives relacionades amb la  infància i l’adolescència s’hi van destinar 1,9 milions d’euros, que van permetre posar en marxa 51 projectes.

Generalitat i caixes, deu anys de col·laboració

El conveni de col•laboració en matèria d’obra social entre la Generalitat i les caixes catalanes s’ha anat renovant des de fa deu anys. Durant aquest temps, l’import vinculat a aquest acord ha crescut en un 200,5%, passant dels 12 milions d’euros del 1998 als 36,1 d’aquest 2007. L’Administració catalana i les entitats financeres signen aquest conveni en el marc del que disposa la Llei de Caixes d’Estalvis de Catalunya, que atorga a la Generalitat una tasca orientadora en matèria d’obra social. Així, l’administració catalana assenyala els àmbits d’actuació prioritària, però són les entitats les que escullen les inversions concretes que volen finançar.

La col•laboració entre la Generalitat i les caixes d’estalvis s’ha reforçat en els darrers temps ja que el govern les considera institucions clau per al desenvolupament econòmic i social del país. Així, el 2005 la Generalitat i la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis van crear una comissió mixta per examinar i informar sobre les línies orientadores de l’obra social i per estudiar aspectes estratègics per a l’economia catalana i el sector de les caixes. D’aquesta manera, es va institucionalitzar un instrument per fomentar l’intercanvi d’informació en matèria d’obra social i, per tant, per guanyar en coordinació i eficiència a l’hora de gestionar aquest tipus de recursos.

undefined
undefined
undefined
undefined