El Departament d’Economia i Finances i el Col•legi de Graduats Socials de Barcelona han signat aquest dijous un conveni de col·laboració gràcies al qual els ciutadans podran presentar i pagar per via telemàtica les declaracions o autoliquidacions d’alguns dels tributs propis de la Generalitat. Concretament, es podrà utilitzar aquest sistema per liquidar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en el cas de la compravenda de vehicles de segona mà i altres supòsits que es formalitzen en escriptura pública.

Les persones autoritzades per poder realitzar aquest tipus de gestions són tots els professionals col·legiats i els membres de les societats professionals inscrits al Col·legi i que habitualment presten serveis de gestió i assessorament en matèria tributària. Per la seva banda el Departament d’Economia i Finances concedirà les autoritzacions necessàries perquè aquests professionals puguin realitzar les gestions corresponents en representació de terceres persones a través d’internet. Per això també necessitaran disposar d’un certificat digital emès per l’Agència Catalana de Certificació (CATCERT), o per alguna de les entitats de certificació acceptades per aquesta.

La signatura d’avui respon a la voluntat del Govern català de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries a partir de la incorporació de les noves tecnologies de la informació. L’objectiu és simplificar al màxim els tràmits per realitzar aquest tipus de gestions. De fet, aquest és el quart conveni que signa la Generalitat, després que el passat 7 de maig també s’arribés a un acord amb el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona i anteriorment amb el Col.legi de Gestors Administratius i l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.

Per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir els ciutadans, el Departament d’Economia posa a disposició dels usuaris una pàgina web www.e-tributs.net, el telèfon d’informació de la Generalitat 012 i les àrees d’informació de les delegacions de la Direcció general de Tributs.