El Conseller Castells presenta al Parlament el Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009

query_builder   16 febrer 2006 13:00

event_note Nota de premsa

El Conseller Castells presenta al Parlament el Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009

• El Pla preveu la creació de nous indicadors per avaluar el grau de competitivitat de l’economia catalana

• Es renovaran algunes magnituds per analitzar noves realitats com els fluxos migratoris i s’intensificaran les estadístiques sobre el medi ambient i la sostenibilitat

• S’articularà un sistema d’indicadors socioeconòmics en termes comparables amb l’Euroregió Pirineus-mediterrània

• El Parlament aprova la Llei per unanimitat

El conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, ha presentat aquest matí al Parlament de Catalunya la Llei del Pla Estadístic de Catalunya 2006-2009, que ha estat aprovada per unanimitat, amb el vot de tots els grups de l’arc parlamenta català. Per primera vegada, el Pla Estadístic s’organitza entorn de cinc eixos estratègics: població; cohesió social, medi ambient i sostenibilitat; comptes i macromagnituds econòmiques; activitats estadístiques instrumentals; i difusió estadística. Per a cadascun d’aquests eixos es fixen vint-i-sis objectius generals als quals s’associen activitats estadístiques concretes. El text preveu que durant el període 2006-2009 es duran a terme al voltant de 250 activitats estadístiques amb una major implicació de l’Idescat que en el pla anterior. Es crearan nous indicadors per avalar el grau de competitivitat de l’economia catalana, així com estadístiques relacionades amb els fluxos migratoris i la qualitat mediambiental.

El conseller Castells ha assegurat que “aquest Pla millorarà la producció estadística de Catalunya amb un doble objectiu: conèixer millor la realitat i disposar de les dades imprescindibles perquè el Govern i altres agents puguin prendre les seves decisions”.

El Pla Estadístic de Catalunya es presenta cada quatre anys d’acord amb el que preveu la Llei d’Estadística de Catalunya i dissenya les activitats estadístiques que es duran a terme a Catalunya durant els propers anys. L’objectiu és consolidar i enfortir el sistema estadístic català.

Nous indicadors per mesurar la competitivitat de l’economia catalana

El Govern ha fet de la transformació del model de competitivitat una de les seves principals prioritats i per això necessita disposar d’indicadors precisos que mesurin els paràmetres clau relacionats amb la competitivitat de l’economia. Aquesta iniciativa es vincula directament amb els objectius de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Amb els nous indicadors es podran avaluar els efectes del compliment de l’Acord i així identificar els àmbits en què cal posar en marxa noves polítiques. Aquest objectiu que fixa el Pla Estadístic es concreta en el Programa anual per al 2006, que inclou l’articulació dels Indicadors d’estructura econòmica i dels Indicadors de la nova economia a càrrec de l’Idescat. Així mateix, el Pla estadístic proporcionarà una nova i millor estadística sobre àmbits insuficientment desenvolupats de la comptabilitat nacional. En aquest sentit, s’elaboraran taules imput-output per analitzar la relació entre tots els sectors productius de l’economia catalana i es potenciaran els comptes satèl•lit per disposar d’informació més detallada sobre sectors transversals com el turisme o la salut. 

El Pla també preveu l’articulació d’un sistema d’indicadors estadístics homologable amb el que utilitzen els diferents territoris que integren l’Euroregió Pirineus-mediterrània. Amb una base estadística homogènia, es podrà comparar l’evolució demogràfica, econòmica i social de Catalunya amb la resta de regions que conformen aquesta realitat.

Noves estadístiques sobre immigració i qualitat mediambiental

El Pla Estadístic preveu renovar alguns dels indicadors existents per fer-los més útils a l’hora d’interpretar noves realitats socials. Així, s’articularà una estadística demogràfica que generi resultats propis d’un cens poblacional. Per dur-ho a terme, es comptarà amb la col•laboració dels ajuntaments. El Pla anual d’actuació per al 2006 inclou el disseny i el desplegament de l’Enquesta demogràfica. A més, també hi ha previstes noves iniciatives estadístiques per analitzar els fluxos migratoris i l’habitatge.

El Pla anual per al 2006 incorpora el desplegament, juntament amb l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població que s’estén a tot Catalunya. A més, també s’elaborarà l’Enquesta de mobilitat quotidiana 2006, que permetrà conèixer els patrons bàsics dels desplaçaments dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

Informació més desagregada, més accessible, més rigorosa

El Pla també regula diversos aspectes en matèria de difusió estadística. En aquest sentit, l’Idescat potenciarà al màxim la desagregació territorial de la informació que tracti. D’aquesta manera, tant el Govern com els ciutadans disposaran de dades estadístiques més segmentades que permetran una anàlisi més propera de la realitat.

A més, també es reforçarà l’accessibilitat a totes les estadístiques que elabora l’Idescat. Es podrà accedir als resultats bàsics dels treballs de camp i no només a les dades sintètiques com passava fins ara. A través del web, els ciutadans podran consultar tota la informació: les dades s’organitzaran de forma més entenedora, incloent-hi definicions de la metodologia utilitzada en cada cas. També es difondrà un calendari estadístic que permetrà conèixer amb anel•lació les dates d’actualització de cada indicador

Per últim, es fa un pas endavant per garantir el rigor i la professionalitat de les estadístiques elaborades. Així, el Pla estableix uns requisits mínims que han de complir els projectes tècnics associats a les actuacions estadístiques, que han d’estar homologats per l’Idescat. El Pla també possibilita una quantificació més precisa dels costos de les actuacions estadístiques i dels programes anuals. Això reforça la transparència i el control de l’estadística oficial a Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined