Les excavacions arqueològiques prèvies a la urbanització del carrer St. Domènech de Tortosa han tret a la llum aquestes restes, que demostren que la zona estava situada fora de les muralles de la Tortosa romana, encara que els experts han d'acabar d'analitzar-les per intentar datar amb més exactitud les construccions.

Per a l’execució de les obres del projecte d’urbanització del carrer de Sant Domènec de Tortosa, la Comissió de Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre va emetre un dictamen en què considerava necessària l’execució d’una intervenció arqueològica preventiva per determinar la possible afectació dels nivells arqueològics d'aquestes obres.

Aquesta mesura preventiva només ha proporcionat dades arqueològiques a la plaça que tanca el carrer, davant dels Reials Col·legis i de l’Església de Sant Domènec, on s’han posat al descobert una sèrie d’estructures constructives.

Concretament, s’han documentat diversos murs d’època medieval, incloent una claveguera de cronologia andalusina, que mostren l’urbanisme antic d’aquesta zona de la ciutat, abans de la construcció del complex format pels Reials Col·legis, i el monestir i l’església de Sant Domènec, al segle XVI.

A més a més, per sota s’ha descobert un enterrament romà, que demostra l’ús cementirial d’aquesta part de la ciutat durant l’època romana i que també ens indica que es tracta d'un indret fora del recinte emmurallat de la ciutat romana, ja que els enterraments s'acostumaven a realitzar al costat dels camins i extramurs.