Ala Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre es presentava la campanya "Revetlles amb precaució". L'objectiu de la qual és informar a la població, a través de 200.000 tríptics, 70.000 targetons, 15.000 pòsters i 6.000 CD ROM. Alhora s'ha previst per la revetlla de St. Joan una dotació de 130 efectius dels Bombers de la Generalitat desplegats al territori, 70 més que la dotació ordinària normal.

Avui dimecres 20 de juny, a les 11 h, a la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó ha presentat la campanya “Revetlles amb precaució”, han intervingut el cap de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, Joan Rich; el responsable d’Informació de la Subdirecció General de Prevenció i Avaluació, Jaume Guamis; i la coordinadora del Servei d’EmergènciesMèdiques a les Terres de l’Ebre, Àfrica Moreno.

El delegat del Govern ha fet èmfasi en la conscienciació dels riscos que comporten l’ús del foc i de la pirotècnia. L’objectiu de la campanya és informar a la poblaciósobre les bones pràctiques alhora de fer ús del material pirotècnic.

El missatge de prevenció i minimització de riscos es fa arribar a la població a través de diferent material informatiu, ha explicat el responsable d’Informació de lacampanya, s’han repartit 200.000 tríptics adreçats als usuaris de la pirotècnia, on es donen els consells bàsics per evitar sinistres; 70.000 targetons, que contenen la imatge de la campanya i on s’apel·la a la responsabilitat dels adults; 15.000 pòsters, en què es reiteren els consells preventius; i 6.000 CD ROM, on es potconsultar la legislació vigent en matèria de pirotècnia. Aquest material s’ha fet arribar als Ajuntaments, Consells Comarcals i també als punts de venda de material pirotècnic. Guamis ha destacat també el bon resultat de les campanyes institucionals de Revetlles amb precaució, des de que es van iniciar s’ha aconseguit estabilitzar la sinistralitat.

Durant la nit de la revetlla de Sant Joan, la dotació a les Terres de l’Ebre de Bombers de la Generalitat serà de 130 efectius, 70 més que la dotació ordinària normal. El Cap d’Emergències ha destacat l’alt risc de foc forestal per l’encesa de fogueres i la ignició que poden provocar els petards i els coets llançats de manera inadequada, agreujat aquest any per una primavera plujosa que ha fet que el sotabosc estigui dens.

Per una altra banda, els Bombers de la Generalitat a les Terres de l’Ebre durant la revetlla de l’any 2006 van fer un total de17 sortides, de les quals 5 van ser al Baix Ebre, 8 al Montsià, 3 a la Ribera d’Ebre i 1 a la Terra Alta.

Per acabar, la coordinadora del Servei d’Emergències Mèdiques ha destacat la importància que té la supervisió que han de fer els adults sobre els menors, no només durant la revetlla, si no des del moment en què es fa la compra del petards.

Ha afegit que durant la revetlla del 2006 es van produir 6 atencions hospitalàries als centres de les Terres de l’Ebre, majoritàriament van ser lesions oculars i traumatismes a les extremitats de caràcter lleu.